Ngày 50: Con tim dâng hiến

“Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. 

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.”

(Tv 86, 2)

Con tim dâng hiến không phải là nghĩa vụ. Đó là tình yêu. Tình yêu bạn càng sâu sắc, sự hiến mình càng cao. Lòng sùng mộ đối với Thiên Chúa được diễn tả như thế nào? Nó được biểu lộ bằng việc hướng về “Thiên Chúa trước”, thay vì “tôi trước”. Trong khi ý nghĩa đích thực của việc hiến mình cho Thiên Chúa là bạn sẽ dành giờ để ở lại với Người, nó cũng có nghĩa bạn sẽ dành thời gian cho tha nhân. Tình yêu bạn dành cho Thiên Chúa sẽ chảy tràn trên cuộc sống của những con người xung quanh bạn. Lòng yêu mến Thiên Chúa luôn đem lợi ích đến cho nhiều người.

Tạ ơn Chúa vì đã rất yêu thương con. Con muốn bắt chước Ngài và phụng sự Ngài, bởi Ngài đã chỉ cho con thấy sự thành tín và sự tốt lành của Ngài.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Bài học cuối cùng

“Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, Lối đi của Ngài xin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *