Giáo luật

Vai trò của Bề trên theo Giáo luật điều 618-619

Tinh thần phục vụ phải là nền tảng của mối tương quan giữa bề trên và những thành viên thuộc quyền. Các bề trên được mời gọi đối xử với các thành viên như chính họ là con cái của Thiên Chúa qua cách thức lắng nghe và cùng với họ thực hiện ý muốn của Người...

Đọc tiếp »

Chấm dứt lời Khấn Dòng theo Giáo luật 1983

Thế nhưng trong tiến trình hoàn thiện bản thân, tu sĩ vẫn mang trong mình những khuynh hướng tự nhiên muốn buông lỏng những điều đã khấn hứa và nghiêng chiều về cuộc sống thế gian...

Đọc tiếp »

Khấn Dòng

Khấn dòng được diễn tả như một giao ước được thực hiện một cách cá nhân giữa tu sĩ và Đức Kitô, để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài qua đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục...

Đọc tiếp »

Bản chất và Mục đích nhà tập theo tinh thần giáo luật

Tập viện, nơi khởi đầu đời sống trong tu hội, được tổ chức thế nào để các tập sinh có một nhận thức tốt nhất về ơn gọi thần linh, cũng là ơn gọi riêng của tu hội, để thử nghiệm nếp sống của tu hội, để họ làm cho lòng trí mình được thấm nhuần tinh thần của hội dòng, cũng như để họ chứng minh ý định và khả năng của mình...

Đọc tiếp »

Đời sống Thánh Hiến và Sứ mạng Truyền Giáo

Dù hăng say phục vụ truyền giáo với những hoạt động tông đồ hoặc đang âm thầm trong nơi thanh vắng chịu những căn bệnh hiểm nghèo hay sự cô đơn của tuổi già, hoặc khi sống trong bốn bức tường kín thầm thĩ cầu nguyện, người tận hiến vẫn làm nổi bật chứng tá về Đức Kitô...

Đọc tiếp »

Lời khấn theo giáo luật 1983

Một lời khấn là lời hứa được làm cho Thiên chúa tối cao, chứ không phải làm cho con người, đó là một hành vi tôn giáo. Hành vi này như một yếu tố chính yếu và quan trọng nhất làm nên đặc tính của lời khấn...

Đọc tiếp »
viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese