LỊCH CẦU NGUYỆN FMSR

Ngày 04-03

Mừng Bổn Mạng: C. M. Casimirô Vũ Thị Thúy My

Ngày 15-03

Ngày cầu nguyện cho : C. M. Emmanuel Trần Thị Thanh Hương

Ngày 18-3

Mừng sinh nhật: E. M. Augustine Nguyễn Thị Sen (TS – NVHB)

Ngày 20 – 03

Mừng Bổn Mạng :

 1. C. M. Giuse Vũ Thị Huy
 2. C. M. Giuse Nguyễn Thị Sen
 3. C. M. Giuse Hoàng Sa
 4. C.TK. M. Giuse Lê Thị Thược
 5. C. M. Giuse Đoàn Thị Kim Dung
 6. C. M. Giuse Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 7. C. M. Giuse Mai Nguyễn Ngọc Anh
 8. C. M. Giuse Phạm Thị Oanh
 9. C. M. Giuse Phạm Thị Phương Hoà
 10. C. M. Giuse Đậu Thị Thu Hương (Hợi)
 11. C. M. Giuse Bùi Ánh Hoa
 12. C. M. Giuse Nguyễn Thị Kim Hằng
 13. C. M. Giuse Hoàng Thị Thanh Mai
 14. C. M Giuse Nguyễn Agnès Thanh, NVHB

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Rosa Lê Thị Hà
 2. C. M. Têrêsa Trần Mộng Ánh Uyên
 3. E. M. Têrêsa Nguyễn Thị Yến Nhi (TS, NVHB)

 

Ngày 25-03

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. Maria Bùi Thị Anh Thúy
 2. C. Maria Nguyễn Thị Thu Hà
 3. C. Maria Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày cầu nguyện cho:

 1. CM Madalena Nguyễn Thị Thanh Thủy, NVHB
 2. CM Augustine Đinh Thu Hà, NVHB

 

Ngày 31-03

Ngày cầu nguyện cho: C. Maria Phạm Thanh Hoa

 

Ngày 05-04

Mừng Bổn Mạng C. M. Vinh Sơn Lê Thị Lệ Hoà

Mừng ngày rửa tội : C. M. Thánh Tâm Nguyễn Thị Hải Yến

 

Ngày 06-04

Mừng Bổn Mạng:  C. M. Bảo Tịnh Nguyễn Thị Kim Chung

Ngày cầu nguyện cho:

 1.  C. M. Modesta Phạm Thị Niên
 2. C. M. Rosa Phạm Thị Châu
 3. C. M. Têrêsa Nguyễn Phúc Diễm Hạnh
 4. C. M. Gioan Trần Thị Thương
 5. C. M. Têrêsa Bùi Hải An
 6. C. M. Thánh Thể Nguyễn Thị Lan
 7. C. M. Gioan Nguyễn Thị Hoàng Diệp
 8. C. M. Giuse Bùi Thị Hoàng Ngân
 9. C. M. Thánh Thể Trần Thị Thạch Thảo
 10. C. M. Imelda Nguyễn Thị Khuyên, NVHB
 11. C. M. Têrêsa Lê Thu Hường, NVHB
 12. C. M. Anna Paul Lê Thị Hòa Hiền, NVHB
 13. C. M. Têrêsa Calcutta Nguyễn Thị Thúy Hạnh, NVHB 

 

 

Ngày 07-04

Ngày cầu nguyện cho:

 1.  C. Maria Nguyễn Thị Hương Lan
 2. C. M. Têrêsa Vũ Thị Như Lan
 3. C. M. Josianne Lê Thị Thảo
 4. C. Maria Đinh Thị Hường
 5. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thúy
 6. C. Maria Vũ Thị Hiền
 7. C. M. Phêrô Trần Lệ Thùy Anh
 8. C. M. Têrêsa Vũ Thị Nguyệt Hằng
 9. C. M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Hương
 10. C. M. Rosalina Trần Thị Xuân Hiền
 11. C. M.Têrêsa Trần Thuỵ Phương Uyên
 12. C. Marie de la Passion Khổng Thị Ngọc Dung
 13. C. Maria Nguyễn Thị Bích Phượng
 14. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Dung
 15. C. Maria Thánh Tâm Nguyễn Thị Trúc Mai
 16. C. M. Michael Trần Thị Khánh Ly
 17. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Mai
 18. C. M. Thánh Linh Trần Thị Huyền Linh
 19. C. M. Thánh Tâm Trịnh Thị Nhàn
 20. C. M. Phanxicô Assisi Hoàng Thùy Linh
 21. C. Maria Trần Thị Hiền, NVHB
 22. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Vân
 23. C. M. Thánh Giá Bùi Thị Hoàng Phượng
 24. C. M. Faustina Nguyễn Thị Hương
 25. C. M. Emmanuel Nguyễn Thị Như Mai
 26. C. M. Emmanuel Trần Thị Thảo
 27. C. M. Thánh Tâm Hồ Thị Hoài Trinh
 28. E. M. Giuse Trần Thị Hiền (TS) 

Mừng Ngày Rửa Tội: C. M. Martinô Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

Ngày 8-4

Ngày cầu nguyện cho:

 1.  C. Cựu BT Marie Cécile Vũ Thị Thanh
 2. C. M. Mađalêna Đinh Thị Mượt
 3. C. M. Têrêsa Trịnh Thị Mát
 4. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 5. C. M. Anna Nguyễn Thị Minh Trâm, NVHB
 6. C. Maria Trần Thị Hoàn
 7. C. M. Anna Trịnh Thị Thảo
 8. C. M. Têrêsa Trần Thị Nguyệt Nga
 9. E. M. Phêrô Hoàng Thị Ngọc Hoan (TS)

 

Ngày 9-4

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích
 2. E. M. Têrêsa Avila Đinh Thị Kiều Diễm (TS)

Ngày 10-04

Mừng cầu nguyện cho: E.M. Emmanuel Lê Thị Thu Hà (TS)

Ngày 11-04

Mừng Bổn Mạng: C. M. Gemma Trần Thị Ly, NVHB

 

Ngày 16-04

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Faustina Lê Thị Hồng Diễm
 2. C. M. Faustina Trần Thị Thu Doãn
 3. C. M. Faustina Bùi Thị Kim Tuyến
 4. C. M. Faustina Trần Thị Liễu
 5. C. M. Faustina Nguyễn Kiều Trinh
 6. C. M. Faustina Nguyễn Thùy Linh -NVHB 

Cầu nguyện ngày cho:

 1.  C. M. Têrêsa Phạm Thị Thu Hiền
 2. C. M. Têrêsa Mai Thị Cẩm Vân
 3. C. M. Augustinô Ngô Vũ Quỳnh Phương
 4. C. M. Gioan Phaolô II Bùi Thị Phương Thảo
 5. C. M. Têrêsa Nguyễn Kim Thủy
 6. C. M. Phanxico Assisi Lê Thị Tuyết Trinh
 7. E. M. Giuse Nguyễn Thị Kiều Hân (TS)

           

Ngày 26-04

Ngày cầu nguyện cho: E. M. Marta Nguyễn Thị Ngân (TS)

Ngày 28-04

Mừng Bổn mạng: C.M. Louise Nguyễn Thị Anh Đào (Thiện)

 

Ngày 29-04

Mừng Bổn Mạng :  

 1. C. M. Catarina Trần Thị Cúc
 2. C .M. Catarina Vũ Thị Kim Loan
 3. C. M. Catarina Nguyễn Thị Thy Nương
 4. C. M. Catarina Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 5. C.M. Catarina Tạ Thị Huyền Trang
 6. C. M. Catarina Bùi Thị Kim Oanh
 7. C. M. Catarina Bùi Thị Kim Dung, NVHB
 8. C. M. Catarina Nguyễn Thị Hương, NVHB

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Phanxicô Assisi Trần Thị Thu Linh
 2. C. M. Rosa Nguyễn Thị Hoài

Ngày 30-4

Mừng Bổn Mạng: C. Maria Nguyễn Thị Lành 

Ngày cầu nguyện cho:

 1.  C. M. Faustina Lê Thị Phương Thảo
 2. C. M. Agatha Nguyễn Thị Kim Anh 

Ngày 01-05

Mừng Bổn Mạng :

 1. C. M. Giuse Phạm Thanh Hương
 2. C. M. Giuse Vũ Thị Thúy Hằng

 

Ngày 03-05

Mừng ngày rửa tội:   C. M. Goretti Phạm Thị Minh Hạnh

 

Ngày 06-05

Mừng Bổn Mạng : C. M. Saviô Hoàng Thị Minh Tâm

 

Ngày 07-05

Mừng Bổn Mạng C. M. Thêôđôra Nguyễn Thị Hương

 

Ngày 13-05

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Trần Thị Phương Thúy

 

Ngày 14-05

Mừng Bổn Mạng: C. M. Matthia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngày cầu nguyện cho: E. M. Thánh Linh Vũ Thị Kim Phượng (TS)

 

Ngày 24-05

Mừng Bổn Mạng: E. Maria Vũ Thị Thanh Quyên (TS)

 

Ngày 28-05

Mừng Bổn Mạng: 

 1.  C. M. Thánh Linh Nguyễn Thị Thanh Duyên
 2. C. M. Thánh Linh Nguyễn Thị Minh Trang
 3. C. M. Thánh Linh Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Mừng ngày nhập tu: C. M. Rosello Vũ Thị Lành, NVHB

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Vinh Sơn Lê Thị Lan
 2. C. Maria Nguyễn Thị Thoan
 3. C. M. Ignatio Nguyễn Vũ Mộng Điệp
 4. C. M. Gioan Bosco Trần Thị Thùy Liên
 5. C. M. Têrêsa Lê Thị Mai Xuân
 6. C. M. Anna Nguyễn Thị Hồng Lan
 7. C. M.Thánh Tâm Nguyễn Thị Ngọc Diễm
 8. C. M. Augustinô Phạm Thị Lý, NVHB
 9. E. M. Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Mỹ (TS)

 

Ngày 31-05

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Giacôbê Đinh Thị Thanh Thúy
 2. C. M. Thánh Tâm Nguyễn Thị Tú Anh
 3. C. M. Giuse Chu Thị Thu Thảo

Ngày 01-06

Mừng sinh nhật C. M. Palotta Nguyễn Thị Kiều Nhi 

 

Ngày 04-06

Mừng Bổn mạng:

 1. C. Maria Vũ Thị Thay
 2. C. Maria Vũ Thị Ngà
 3. C. Maria Đỗ Thị Thủy

Ngày cầu nguyện cho:

 1. Bà Cựu BT. M. Benedicte Vũ Thị Yên, NVHB
 2. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Ngọc Hạnh

 

Ngày 06-06

Mừng sinh nhật C. M. Têrêsa Phạm Thị Tuyết

 

Ngày 11-06

Mừng Bổn Mạng:  C. M. Indulgens Nguyễn Thị Liên

Ngày cầu nguyện cho:

 1.  C. M. Julianô Eymard Nguyễn Thị Lan
 2. C. M. Mađalêna Trần Thị Soan
 3. C. M. Têrêsa Đinh Thị Thúy Ngân
 4. C. M Têrêsa Nguyễn Thị Mơ (Hiếu), NVHB
 5. C. M Têrêsa Phạm Ngọc Hân, NVHB
 6. C. M. Anna Trần Thị Yến Khanh (NVHB) 

 

Ngày 16-06

Mừng Bổn Mạng:

 1. C C. TCV. Maria Thánh Tâm Trần Thị Tố Oanh
 2. C. Cv. Maria Thánh Tâm Tạ Thị Minh Hằng
 3. C. M. Benigna Nguyễn Thụy Miên
 4. C. Maria Thánh Tâm Đào Lan Anh
 5. C. Maria Thánh Tâm Nguyễn Thị Thuý Kiều
 6. C. Maria Thánh Tâm Bùi Minh Thảo
 7. C. Maria Thánh Tâm Nguyễn Thị Bích Thu
 8. C. M. Thánh Tâm Nguyễn Thị Minh Thư

Ngày cầu nguyện cho:

 1.  C. M. Matta Phạm Thị Nước
 2. C. M. Têrêsa Ngô Ngọc Quỳnh Trâm
 3. C. M. Mađalêna Nguyễn Thị Mỹ Hà – NVHB
 4. C. M. Gioan XXIII Bùi Thị Uyên Phương

 

Ngày 17-06

Mừng Bổn Mạng: E. Maria Nguyễn Thị Diệp (TS)

 

Ngày 17-06

Mừng Bổn Mạng:  C. M. Louise Phạm Thị Thu Nga 

 

Ngày 24-06

Mừng Bổn Mạng: 

 1. C.M. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Lá, NVHB
 2. C.M. Gioan Baotixita Phạm Thị Thùy Trang

 

Ngày 28-06

Ngày cầu nguyện cho:  C. Maria Nguyễn Thị Mai

                    

Ngày 29-06

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Nguyễn Thị Tươi
 2. C. M. ký Nguyễn Thị Kim Vân
 3. C. M. bảng Trần Thị Phương Linh
 4. C. M. bảng Trần Thị Trúc Mai
 5. C. M. ký Lê Thị Hồng Công
 6. C. M. Hoàng Phạm Phú Hồng Long, NVHB
 7. E. M. Phêrô Phạm Thị Kim Loan (TS – NVHB)

Mừng ngày nhập tu: C. Phụ tá BTTQ. M. Martinô Nguyễn Thiên An

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Giuse Trịnh Thị Sinh
 2. C. M. Anna Nguyễn Thị Huyến
 3. C. M. Thánh Tâm Thiệu Thị Nhị

Ngày 03-07

Mừng Bổn mạng: C. M. Tôma Nguyễn Thị Thanh Hiền

Ngày 06-07

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Gôretti Trần Uyên Phương
 2. C. M. Gôretti Nguyễn Thị Bạch Lê
 3. C. M. Gôretti Nguyễn Thị Thu Vân, NVHB

 

Ngày 09-07

Mừng Bổn Mạng: C. Marie Véronique Mai Thị Linh Sa

 

Ngày 11-07

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Trần Ngọc Sương

 

Ngày 12-07

Mừng Bổn Mạng: C. M. Inê Đê Đinh Thị Thu Huyền

 

Ngày 14-07

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Mai Ngọc Huyền Linh

 

Ngày 18-7

Ngày cầu nguyện cho: E. Maria Nguyễn Thị Bích Thắm (TS)

Ngày 22-07

Mừng Bổn Mạng:

 1. C.TQL. M. Mađalêna Cao Thị Trâm
 2. C. M. Mađalêna Nguyễn Thị Thư Cưu
 3. C. M. Mađalêna Nguyễn Thị Thúy Ưng
 4. C. M. Mađalêna Đinh Thị Hồng
 5. C. M. Mađalêna Hoàng Thị Linh Huy
 6. C. M. Mađalêna Trần Thị Chinh
 7. C. M. Mađalêna Hoàng Yến Mai
 8. C. M. Mađalêna Bùi Thị Minh Xuân, NVHB
 9. C. M. Mađalêna Lương Thị Bảo Ngọc

Ngày 25-07

Mừng Bổn Mạng: C. M. Giacôbê Trần Thị Hằng Nga, NVHB

Ngày 26-07

Mừng Bổn Mạng: 

 1. C.TTK. M. Anna Vũ Thị Kim Dung
 2. C. M. Anna Bùi Thị Nguyện
 3. C. M. Anna Trần Thị Thêu
 4. C. M. Anna Trần Thị Hợi
 5. C. M. Anna Nguyễn Thị Huyền
 6. C. M. Anna Mai Thanh Thùy
 7. C. M. Anna Hoàng Thị Ánh Xuân
 8. C. M. Anna Nguyễn Thị Kim Khương, NVHB
 9. C. M. Anna Nguyễn Thị Kim Ngân 
 10. C. M. Anna Nguyễn Thị Liên NVHB
 11. C. M. Anna Phan Thị Minh Anh
 12. C. M. Anna Trịnh Lương Huyền Trang – NVHB

 

Ngày 29-07

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Martha Nguyễn Thanh Tâm
 2. C. M. Martha Bùi Thị Hoàng, NVHB
 3. E. M. Martha Nguyễn Thị Đài Trang (TS)

 

Ngày 30-07

Mừng sinh nhật: C. M. Martinô Nguyễn Thị Hồng Thủy

 

Ngày 31-07

Mừng Bổn Mạng: C. M. Ignatiô Loyôla Nguyễn Thị Thảo

 

Ngày 01-08

Mừng Bổn Mạng : C. M. Alphongsô Mai Thị Phượng

Mừng ngày rửa tội: C. M. Têrêsa Trần Thị Kim Hoàng

 

Ngày 02-08

Mừng Bổn Mạng: C. M. Julianô Eymad Đào Thị Bích Thảo

 

Ngày 04-08

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. CV. M. Gioan Vianney Trần Huyền Vi, NVHB
 2. C. M. Gioan Vianney Hoàng Thị Hồng (Thúy)
 3. C. M. Gioan Vianney Nguyễn Thị Mỹ Hiên

 

Ngày 06-08

Mừng Bổn mạng: C.M. Clarifica Vũ Thị Xuân

Mừng Ngày Rửa Tội: C.M Phaolô Dương Thị Tuyết Nhung

 

Ngày 08-08

Mừng Bổn Mạng: C. M. Đaminh Phạm Quỳnh Mai

Mừng sinh nhật: C. M.  Đôminicô Nguyễn Ngọc Hoài Thu

 

Ngày 09-08

Mừng Bổn Mạng: C. M. Têrêsa Bênêđicta Trương Thị Hồng Tuyết

 

Ngày 11-08

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Clara Nguyễn Thị Thảo
 2. C. M. Clara Nguyễn Lan Anh, NVHB
 3. C. M. Clara Bùi Thị Hồng 

 

Ngày 15-08

Mừng Bổn Mạng:

 1. C.TCV Maria Trần Thị Nên
 2. C. QL Maria Bùi Thị Phúc
 3. C. Maria Đào Thị Hảo
 4. C. Maria Nguyễn Thị Lãm
 5. C. Maria Trần Thị Bích Liễu
 6. C. Maria Nguyễn Thị Thanh Mai
 7. C. Maria Viên Thị Kim Nhẫn
 8. C. M. Assumpta Trần Thị Thiên Oanh, NVHB
 9. C. Maria Phạm Thị Hiên, NVHB
 10. C. Maria Trần Kim Hằng 
 11. E. M. Christopher Đỗ Thị Mai (TS – NVHB)

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Laurenso Đặng Kim Tuyền, NVHB
 2. C. M. Rosalina Nguyễn Thị Thanh Vân
 3. C. M. Phanxicô Assisi Kim Thị Rịu

 

Ngày 20-08

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Bernarđô Nguyễn Thị Sự
 2. C. M. Bernarđô Ngô Thị Kiều Vân

 

Ngày 23-08

Mừng Bổn Mạng:

 1. Chị BTTQ Maria Rosa Vũ Thị Loan
 2. C. M. Rosa Nguyễn Thị Long Vân

 

Ngày 24-08

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Gabriel Đỗ Thị Thanh Trinh

Ngày 25-08

Mừng ngày nhập tu: C. M. Madalena Lê Thị Thiên Hương (NVHB )

 

Ngày 27-08

Mừng Bổn Mạng: C. M. Mônica Bùi Thị Hồng Khánh

 

Ngày 28-08

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Augustinô Phạm Thị Loan Phương
 2. C. M. Augustinô Nguyễn Thị Hồng

 

Ngày 30-08

Mừng Bổn Mạng: Chị TCV. M. Gaudentia Bùi Thị Xuân Huệ

 

Ngày 01-09

Ngày cầu nguyện cho

 1. C.M Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Bích
 2. C.M Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Nhung
 3. C.M Giuse Nguyễn Thị Chung

Ngày 02-09 

Mừng sinh nhật:  C.M Gabriel Nguyễn Thị Thảo (NVHB)

Ngày 03-09

Ngày cầu nguyện cho  C.M Têrêsa Phạm Ngọc Uyên

Mừng ngày nhập tu: C. M Inhaxiô Trần Kim Tuyền (NVHB)

 

Ngày 05-09

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Phanxicô Salesiô Vũ Thị Tươi

 

Ngày 06-09

Mừng ngày nhập tu: C.M Teresa Mai Thị Huyền Trâm (NVHB)

Ngày 08-09

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. Marietta Phạm Thị Kiều Xuân
 2. C. M Cêcilia Lê Thanh Thủy, NVHB

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Giuse Nguyễn Thị Mai

 

Ngày 11-09

Mừng sinh nhật: C. M. Raphael Phạm Ngọc Hồng Vy

 

Ngày 12-09

Mừng ngày rửa tội: C. M. Giuse Nguyễn Thị Ánh

 

Ngày 14-09

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Têrêsa Hoàng Thị Ngọc Xuyến
 2. C. M. Martinô Nguyễn Thị Hải (Yến)
 3. C. M. Catarina Lê Thị Ngọc Dâng
 4. C. M. Gioan Thánh Giá Trần Thị Hồng Nga
 5. C. M. Têrêsa Calcutta Nguyễn Kim Hồng Loan
 6. C. M. Anna Trần Thị Hồng Nghiệp 

 

Ngày 15-09

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Dung
 2. C. M. Consolata Ngô Thị Kim Thanh

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Catarina Phạm Nguyên Bích Hợp
 2. C. M. Gioan Vianney Nguyễn Thị Thùy Trang

 

Ngày 20-09

Mừng Bổn Mạng: C. M. Scolastica Phạm Thị Nhẫn

 

Ngày 27-09

Mừng Bổn Mạng: C. M. Vinh Sơn Nguyễn Thị Xây

Ngày cầu nguyện: C. Maria Nại Thanh Nhàn

 

Ngày 29-09

Mừng Bổn Mạng

 1. C. M. Gabriel Trần Thị Bích
 2. C. M. Michael Vũ Thị Mỹ Dung
 3. C. M. Michael Đinh Thị Thùy Dương
 4. C. M. Raphael Trần Thị Hải Yến
 5. C. M. Raphael Phạm Thị Thu Cúc
 6. C. M. Gabriel Trần Thị Hoài Ngân
 7. E. M. Raphael Trần Thị Thu Hiền (TS)

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Rosa Nguyễn Thị Thu Hậu
 2. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thu Thảo, NVHB

 

Ngày 30-09

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Khiết

 

Ngày 01-10

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. BTTQ. M. Têrêsa Nguyễn Thị Tịnh Khiết
 2. C. Phụ tá GT. M. Têrêsa Đinh Thị Nụ
 3. C. M. Têrêsa Phạm Thị Thanh Minh
 4. C. M. Têrêsa Phạm Thị Lan Phượng
 5. C. M. Têrêsa Lê Thị Nhàn
 6. C. M. Têrêsa Trần Thị Lụa
 7. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Soi
 8. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thảo
 9. C. M. Têrêsa Thái Thị Đào
 10. C.M. Têrêsa Phạm Thị Bích Vân
 11. C. M. Têrêsa Trần Thị Kim Huê
 12. C. M. Têrêsa Đoàn Thị Thanh
 13. C. M. Têrêsa Vũ Thị Thanh Thảo
 14. C. M. Têrêsa Nguyễn Minh Trang
 15. C. M. Têrêsa Đào Thị Phương Thảo
 16. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Hương
 17. C. M. Têrêsa Mai Thị Thanh Vân
 18. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
 19. C. M. Têrêsa Phạm Thị Mỹ Dung
 20. C. M. Têrêsa Lê Thanh Diệu
 21. C. M. Têrêsa Mai Thị Thu Phương
 22. C. M. Têrêsa Bùi Thị Tin
 23. C. M. Têrêsa Đoàn Thị Hải
 24. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Loan
 25. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Phương Thảo
 26. C. M. Têrêsa Lê Đức Ngọc Lan
 27. C. M. Têrêsa Hồ Thị Ngọc Mai
 28. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Diễm Sương
 29. C. M. Têrêsa Nguyễn Thùy Trang
 30. C. M. Têrêsa Lê Phương Hoài Trâm
 31. C. M. Têrêsa Vũ Thị Lan Oanh
 32. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thu Phương
 33. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Xuân
 34. C. M. Têrêsa Trần Thị Bích Hạnh
 35. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Đào Nhi
 36. C. M. Têrêsa Trần Thị Tố Uyên
 37. C. M. Têrêsa Trần Nữ Thùy Vân 
 38. C. M. Têrêsa Hoàng Thị Thanh Vân 

Và các chị em Tỉnh dòng NVHB:

 1. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Mộng Huyền
 2. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thúy Loan
 3. C. M. Têrêsa Hoàng Thị Kim Yến
 4. C. M. Têrêsa Hoàng Thủy Kiều
 5. C. M. Têrêsa Nguyễn Thanh Tố Uyên
 6. C. M. Têrêsa Tạ Thị Thanh Thủy
 7. C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Vân
 8. E. M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Thê (TS)

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Thánh Tâm Nguyễn Thị Phương Thảo

 

Ngày 02-10

Mừng Sinh Nhật : C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Hồng

Mừng ngày rửa tội : C. Maria Nguyễn Thị Xuân Thái

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Trần Thị Phương Hường

 

Ngày 04-10

Mừng Bổn mạng:

 1. C. M. Phanxicô Assisi Nguyễn Thị Yến
 2. C. M. Phanxicô Assisi Trần Thị Hằng
 3. C. M. Phanxicô Assisi Trần Thị Nguyệt Ánh
 4. C. M. Phanxicô Assisi Trần Tuyết Dâng, NVHB
 5. C. M. Phanxicô Assisi Nguyễn Thị Thu Hà, NVHB
 6. E. M. Phanxicô Assisi Phạm Thị Hương (TS)

 

Ngày 05-10

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Thánh Tâm Đỗ Thị Thùy 

 

Ngày 07-10

Mừng Bổn mạng :

 1. C. Maria Kiều Thị Tuyết Nga
 2. C. M. Rosa Vũ Thị Tin, NVHB
 3. C. M Rosalina Nguyễn Thị Thu Vân, NVHB
 4. E. Maria Ngô Thị Hồng Nhung (TS – NVHB)

Mừng ngày nhập tu : C. M. Têrêsa Trịnh Thị Thanh Huyền, NVHB

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Têrêsa Đoàn Thị Tuyết
 2. C. M. Phaolô Nguyễn Thị Thủy Tiên

 

Ngày 11-10

Mừng Bổn Mạng: C. M. Gioan XXIII Lê Thị Lan Vi

 

Ngày 13-10

Mừng Bổn Mạng: C. M. Jacintha Nguyễn Minh Tuyết, NVHB

Mừng ngày rửa tội:  C. M. Têrêsa Trần Thị Anh Đào, NVHB

 

Ngày 15-10

Mừng Bổn mạng:

 1. C. M. Têrêsa Avila Ngô Thị Kim Thu
 2. C. M. Têrêsa Avila Trần Thị Sen

 

Ngày 19-10

Mừng sinh nhật: C. M. Gioan Vianney Nguyễn Thị Tân Thanh

 

Ngày 22-10

Mừng Bổn mạng: C. M. Têrêsa Calculta Vũ Thị Hồng Nhung

Ngày cầu nguyện cho :

 1. C. M. Gioan Bosco Nguyễn Thị Thùy
 2. C. M. Faustina Phạm Thị Ngọc Vân

 

Ngày 28-10

Ngày cầu nguyện cho : C. M. Têrêsa Nguyễn Kiều Yến

 

Ngày 01-11

Mừng sinh nhật :

 1. C. M. Gioanna Hoàng Thị Xuân
 2. C. Maria Nguyễn Thị Phương Thanh.

Mừng Ngày Rửa Tội  :

 1. C. M. Gioan Thánh Giá Phan Thị Trinh
 2. C. M. Gioan Baotixita Trần Thị Lệ Thao

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Goretti Đỗ Thị Xuân Thủy

 

Ngày 02-11

Ngày cầu nguyện cho: C. Maria Trần Thị Thanh Dung 

 

Ngày 03-11

Mừng Bổn mạng:

 1. C. M. Martinô Nguyễn Thị Hồng Loan
 2. C. M. Martinô Đỗ Thị Bích Hạnh
 3. C. M. Martinô Nguyễn Thị Tiếp
 4. C. M. Martinô Nguyễn Thị Như Duyên
 5. C. M. Martinô Lê Thị Thu Nhi
 6. C. M. Martinô Nguyễn Thị Thanh Hoa, NVHB

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Têrêsa Trần Thị Ngọc Quyên
 2. C. M. Lucia Nguyễn Thị Sinh
 3. C. M. Thánh Tâm Hoàng Thị Kim Phượng, NVHB

 

Ngày 19-11

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Phanxicô Assisi Nguyễn Thị Huệ

 

Ngày 21-11

Mừng Bổn mạng:

 1. C. Maria Trần Thị Trinh
 2. C. Maria Nguyễn Thị Mai

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Phanxicô Xaviê Lại Thị Hương (Hùng)
 2. C. M. Têrêsa Phan Thị Mười
 3. C. M. Gioan Phạm Thị Mơ
 4. C. M. Phêrô Lê Thanh Thảo
 5. C. M. Catarina Nguyễn Thị Tuyết Mai, NVHB

 

Ngày 22-11

Mừng Bổn Mạng :

 1. C. M. Cêcilia Trần Thị Kim Liên
 2. C. M. Cêcilia Nguyễn Hoàng Yến
 3. C. M. Cêcilia Trần Thị Tươi
 4. C. M. Cêcilia Nguyễn Thị Kiều Trâm
 5. C. M. Cêcilia Nguyễn Thị Sâm
 6. C. M. Cêcilia Nguyễn Ngọc Kim Bích, NVHB

 

Ngày 24-11

Mừng Bổn Mạng : C. M. Dũng Lạc Vũ Kim Hoàng

 

Ngày 25-11

Mừng Bổn Mạng: C. M. Catarina Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền

 

Ngày 26-11

Mừng Bổn Mạng: C. M. Régia Nguyễn Thị Nhu

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Thánh Linh Nguyễn Thị Nhung Sâm
 2. C. M. Têrêsa Trần Thị Thiên Ý, NVHB

Mừng ngày rửa tội: C. M. Savio Ngô Thị Kim Oanh

 

Ngày 30-11

Mừng Bổn mạng:

 1. C. M. Anrê Hoàng Thị Mận
 2. C. M. Anrê Đoàn Thị Thanh Tâm
 3. C. M. Anrê Nguyễn Thị Ánh Mai

 

Ngày 03-12

Mừng Bổn mạng: C. M. Phanxicô Xaviê Trần Thị Mơ, NVHB

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Cậy

 

Ngày 07-12

Mừng bổn mạng: C. M. Ambrôsiô Tạ Thị Mỹ Linh

Mừng ngày nhập tu: C. M. Anna Nguyễn Thị Mỹ Nương (NVHB)

 

Ngày 08-12

Mừng Bổn mạng :

 1. C. Maria Đinh Thị Diễm Trang
 2. C. Maria Trần Thị Ngọc Trinh
 3. C. Maria Nguyễn Thị Thanh Hiền 
 4. C. Maria Vinh Sơn Kim Thị Huyền
 5. C. Maria Nguyễn Thị Huyền Phương
 6. C. M.Immaculata Nguyễn Thị Mẫn, NVHB
 7. C. M. Têrêsa Lê Thị Duyên NVHB

Ngày cầu nguyện cho :

 1. BTGT- TD.NVHB M. Gemma Nguyễn Thị Thu Mai
 2. C. M. Madalêna Bùi Thị Kim Huệ

 

Ngày 13-12

Mừng Bổn mạng :

 1. C. M. Lucia Đỗ Thị Nhiên
 2. C. M. Lucia Đỗ Thị Ninh
 3. C. M. Lucia Phạm Thị Tuyết Nhung

Ngày cầu nguyện cho: C. M Gioan Trần Thị Ngọc Hà

Ngày 14-12

Mừng Bổn Mạng: C. M Gioan Thánh Giá Lưu Thị Trang, NVHB

 

Ngày 15-12

Mừng Bổn Mạng: C. M Rosa Phạm Thị Nhụ

 

Ngày 18-12

Mừng Bổn Mạng: C. Marie des Anges Bùi Thị Nhị

 

Ngày 25-12

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. Cv. M. Emmanuel Phan Thị Thanh Đào
 2. C. M Emmanuel Mai Thị Nghìn
 3. C. M Noela Vũ Thị Hồng
 4. C. M Emmanuel Nguyễn Thị Kim Xuân
 5. C. M Emmanuel Vũ Thị Lan Hương
 6. C. M Emmanuel Lê Thị Ngọc Chinh (NVHB)
 7. C. M. Emmanuel Trần Thị Thảo
 8. E. M. Emmanuel Trần Thị Ly Ly (TS)

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Giêrônimô Vũ Thị Lan Chi
 2. E. M.Têrêsa Đặng Thị Trúc Mai (TS)

Mừng Ngày Rửa Tội:

 1. C. M. Têrêsa Phan Thị Nhuần
 2. C. M. Têrêsa Avila Trần Thị Kim Hường

Mừng sinh nhật: C. M. Emmanuel Đỗ Thị Bích Trâm

 

Ngày 27-12

Mừng Bổn Mạng:

 1. Bà Cựu BT M. Gioan Ngô Thị Thu Nguyệt (Lâm)
 2. C. M. Gioan Phạm Thị Loan
 3. C. M. Gioan Vũ Thị Vân
 4. C. M. Gioan Nguyễn Thị Ngọc Lan
 5. C. M. Gioan Bùi Thị Hiền
 6. C. M. Gioan Phạm Thị Thanh, NVHB
 7. C. M. Gioan Trần Thị Thảo My
 8. E. M. Gioan Nguyễn Thị Kiều Loan (TS)

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Bùi Kim Dung

 

Ngày 28-12

Ngày cầu nguyện cho: E. Mary Sacred Heart Lê Thúy Hiền (TS – NVHB)

 

Ngày 29-12

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Augustinô Phạm Thị Thanh Duyên

 

Ngày 31-12

Mừng Bổn Mạng: C. M. Catherine Labouré Đinh Thị Ren

Ngày 1 tháng Giêng

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. Myriam Lưu Thị Kính
 2. C. Maria Nguyễn Thị Thời
 3. C. Marie de Dieu Nguyễn Thị Ngọc Giầu
 4. C. M. Gioan Vianney Chu Thị Thanh (NVHB)

Ngày cầu nguyện cho:

 1. C. M. Têrêsa Vũ Thị Phước
 2. C. M. Phaolo Đỗ Thị Lan Anh
 3. C. M. Têrêsa Lê Thị Kiều Linh
 4. C. M. Phêrô Lê Thị Hồng Vân
 5. C. M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Thanh Tâm
 6. C. Maria Lê Thị Phương

Mừng sinh nhật: C. M. Gioan Baotixita Bùi Thị Bạch Tuyết

 

Ngày 7 tháng Giêng

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Juliano Eymard Phạm Nguyên Lan Thanh 

 

Ngày 9 tháng Giêng

Ngày cầu nguyện cho: E. M. Thánh Tâm Nguyễn Thị Kim Nguyên (TS)

 

Ngày 21 tháng Giêng

Mừng Bổn mạng :

 1. Bà Cựu BT M. Agnès Hoàng Thị Lành
 2. C. M. Agnès Vũ Thị Kim Anh
 3. C. M. Agnès Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, NVHB

 

Ngày 22 tháng Giêng

Ngày cầu nguyện cho : C. M. Thánh Tâm Vũ Thị Diễm

 

Ngày 24 tháng Giêng

Mừng Bổn mạng :

 1. C. M. Phanxicô Salêsiô Nguyễn Thị Đăng, NVHB
 2. C. M. Phanxicô Salêsiô Vũ Thị Mai
 3. C. M. Phanxicô Salêsiô Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 4. C. M. Phanxicô Salêsiô Đoàn Thị Lệ Hằng

 

Ngày 25 tháng Giêng

Mừng Bổn Mạng :

 1. C. M. Phaolô Ngô Thị Kim Dung
 2. C. M. Phaolô Trần Thị Kiều Thu
 3. C. M. Phaolô Nguyễn Thị Thu
 4. C. M. Phaolô Phan Thị Hồng, NVHB

Ngày cầu nguyện cho : C. M. Rosa Phạm Thị Nhánh

 

Ngày 26 tháng Giêng

Mừng Sinh Nhật : C.Cv. M. Têrêsa Lê Thị Hồng

 

Ngày 31 tháng Giêng

Mừng Bổn mạng :        

 1. C. Cựu BT M. Gioan Bosco Đinh Kim Thanh, NVHB
 2. C. M. Gioan Bosco Bùi Thị Bạch Yến
 3. C. M. Gioan Bosco Trần Thị Sách
 4. C. M. Gioan Bosco Lại Thị Trí Diễm
 5. C. M. Gioan Bosco Lê Thị Hường

Ngày 02-02

Mừng ngày nhập tu: C. Marie Bernadette Nguyễn Thị Trang Tiên, NVHB

Ngày cầu nguyện cho:

 1.  C. M. Gioan Bosco Nguyễn Thị Hồng Ân
 2.  E. M. Anna Đoàn Thị Kim Thùy (TS) 

 

Ngày 05-02 

Mừng Bổn Mạng: C. M. Agatha Đỗ Vũ Hà, NVHB

 

Ngày 08-02 

Mừng Bổn Mạng: C. Maria Bakhita Đinh Thị Thùy Trang 

 

Ngày 11-02

Mừng Bổn Mạng:

 1. C. Marie Bernadette Nguyễn Thị Thu Hường, NVHB
 2. C. Marie Bernadette Nguyễn Thị Hiền Hoa                
 3. C. Marie Bernadette Nguyễn Thị Thanh Thủy

Mừng ngày rửa tội : C. Maria Phê-rô Phạm Thị Thu Uyên

 

Ngày 14-02

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Valentino Nguyễn Thị Bích Ngọc, NVHB

Ngày 27-02

Ngày cầu nguyện cho: C. M. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Lan