Đức Maria

Sống theo Mẹ để về trời với Mẹ

Qua bàn tay Mẹ Maria, chúng ta đã đặt trọn ước nguyện đời dâng hiến, thì cũng qua bàn tay Mẹ, chúng ta dâng ước vọng được thưởng cùng Mẹ trên Nước Trời. Mẹ đã dẫn chúng ta từng bước trong đời tu, thì chính Mẹ cũng từng bước dẫn chúng ta trong đời sống vĩnh cửu.

Đọc tiếp »

Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh

Chúng ta chiêm ngắm chân dung Người Nữ Tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, để chúng ta khám phá ra sức mạnh nội tâm, đến từ mẫu gương chiêm niệm cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria. Ngày 16/7/1251 Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock, Bề Trên Cả …

Đọc tiếp »