LIÊN LẠC

*Tỉnh Dòng Truyền Tin Việt Nam

Địa chỉ: 94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

Điện thoại: +84 2838640000

Email: fmsrchvn@yahoo.com; fmsrchvn@gmail.com

Website: mancoichihoavn.com

Ban Truyền Thông: bantruyenthongtt@gmail.com ; điện thoại: +84 909367413

 

*Tỉnh Dòng Nữ Vương Hoà Bình Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1492 Moss St, New Orleans, LA 70119

Điện thoại: +1504486-0039

Website: http://dongmancoi.org

 

* Trụ Sở Trung Ương Dòng

Địa chỉ: 67 Trường Chinh, F12, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: +8402839490715

Email: fmsr2003@gmail.com

Website: http://mancoichihoa.com