ƠN GỌI MÂN CÔI

Tĩnh tâm Định hướng ơn gọi tháng 6

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” –Tv 119, 105– – Vâng thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê” Sống nối kết với Chúa Giêsu mỗi ngày bằng việc sống Lời Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành, …

Đọc tiếp »

Tĩnh tâm Định hướng Ơn gọi – tháng 03 năm 2024

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Lời mời gọi “từ bỏ chính mình” của Chúa Giêsu không bắt chúng ta loại bỏ bản thân, nhưng Ngài muốn mỗi người từ bỏ những thú vui bên ngoài, rời …

Đọc tiếp »