Kitô học

Sống thánh theo gương Đức Kitô

SỐNG THÁNH THEO GƯƠNG ÐỨC KITÔ Người môn đệ Chúa theo gương Ngài trong nhiều phương diện. Nhưng tất cả các phương diện này chỉ là những hình thức bày tỏ một yếu tố cơ bản là sự thánh thiện. Sự thánh thiện này có ở nơi Thiên Chúa, nơi …

Đọc tiếp »