Kinh thánh

Phụ nữ trong Tân Ước

Phụ Nữ Trong Tân Ước (catechesis.net) Tam nhật Vượt qua 2018 Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Được viết ngày 29,30-3 và 01-4 năm 2018 Dẫn nhập 30 năm kỷ niệm phong thánh cho 117 chân phúc tử đạo VN (ngày 19 tháng 6) và 30 năm ban hành tông …

Đọc tiếp »

Học hỏi Tin mừng Gioan

HÀNH TRÌNH HỌC HỎI TIN MỪNG GIO-AN 16 bài học khám phá   Carolyn Thomas, S.C.N. (LM Trần đình Nhi chuyển ngữ) LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ Vào đề Hành trình 1           Mặc khải về Con Thiên Chúa Hành trình 2           Hai dấu lạ tại Ca-na Hành trình …

Đọc tiếp »