Tag Archives: viện khấn tạm

Vâng Phục – sống cho Thiên Ý

Sống ý Chúa trong tinh thần vâng phục là tôi an tâm, trung tín bước đi với mẹ dòng trong mọi biến cố vui buồn, trong mọi thay đổi bất ngờ, đôi khi bấp bênh, nguy hiểm nhưng tôi vẫn tin tưởng tiến bước mà không cần phải có những giải thích...

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm sống Linh Đạo Mân Côi – 2019 (phần IV)

Người ta sẽ không bao giờ cảm nghiệm được sự giới hạn của mình tới đâu khi mà họ chưa thực sự đối diện với những sự bất lực của bản thân; và họ cũng sẽ không cảm thấy mình cần một sức mạnh siêu nhiên như thế nào khi họ luôn nghĩ rằng: “ mình có thể…”....

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm sống Linh Đạo Mân Côi – 2019 (phần III)

Với mầu nhiệm thứ nhất mùa vui, noi gương Mẹ Maria, khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa đã giúp tôi chiến thắng được cái tôi ích kỷ...

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm sống Linh Đạo Mân Côi – 2019 (phần II)

lời “Xin Vâng” của Mẹ không cất nhắc Mẹ ra khỏi dòng đời đầy khắc nghiệt và thử thách...

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm sống Linh Đạo Mân Côi – 2019

Với tràng chuỗi Mân Côi, từng lời kinh Kính Mừng kết nối đưa lòng trí chúng ta dõi theo những Mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại...

Đọc tiếp »
viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese