Tag Archives: emmanuel phan

Ngày 88: Những sự tốt lành

“Con thưa cùng Chúa: ‘Ngài là Chúa con thờ,  ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?’” (Tv 16, 2) Hiện tại, có những gì là tốt đẹp trong cuộc sống của bạn? Hãy gẫm xem qua mọi ân ban ta lãnh nhận đâu là vết tích của Thiên Chúa có …

Đọc tiếp »

Ngày 86: Thân mật hơn…

“Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,  Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,  săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.” (Tv 18, 36) Một câu chuyện ngụ ngôn của trẻ em diễn tả mặt trời và gió làm một cuộc cá cược: …

Đọc tiếp »

Ngày 85: Sự dịu dàng của Thiên Chúa

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con.  Xin thần khí tốt lành của Chúa  dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.” (Tv 143, 10) Trong cuộc sống, Thiên Chúa không lôi kéo con cái Người giống như cha mẹ độc …

Đọc tiếp »

Ngày 84: Lòng quảng đại yêu thương

 “Kẻ gian ác vay mà không trả, người công chính thông cảm và cho không.” (Tv 37, 21) Yêu thương và quảng đại là hai mặt của một thực tại. Cả hai đều nhận thấy nhu cầu của tha nhân trước mắt. Cả hai đều cho đi không mong đáp …

Đọc tiếp »
viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese