Ngày 117: Sống tôn vinh Thiên Chúa

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,

ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”

(Tv 90:12)

Bạn muốn sống một cuộc đời để tôn vinh Thiên Chúa? Thực tế có rất nhiều sự chọn lựa và thật không dễ để biết phải làm gì. Nhưng trong Tin Mừng theo Thánh Mathêu 22:37-39, Chúa Giêsu tóm tắt mục đích của cuộc đời khi nói rằng chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Sự cân nhắc giữa những chọn lựa trong cầu nguyện trước những gì đi ngược lại hai mệnh lệnh này có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định khôn ngoan. Chúng ta không biết sự sống của mình sẽ kéo dài bao lâu, nhưng với tình yêu là mục tiêu của đời mình, chúng ta nhất định phải sử dụng thời gian Chúa ban thật hữu ích.

Lạy Chúa, xin cho những mục tiêu sống của con phù hợp với những mục tiêu Ngài dành cho con, để con yêu mến Ngài và yêu thương người khác. Xin giúp con có thể thực hiện những chọn lựa chỉ dựa trên những mục tiêu của cuộc đời.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Suy niệm 4: Khuôn Mặt Thần Thánh của Chúa Giêsu

Khuôn mặt của Chúa Giêsu có thể có ảnh hưởng sâu xa đến đời sống thiêng liêng của chúng ta khi chúng ta sống trong tình yêu của Ngài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *