Tag Archives: vâng phục

Vâng Phục – sống cho Thiên Ý

Sống ý Chúa trong tinh thần vâng phục là tôi an tâm, trung tín bước đi với mẹ dòng trong mọi biến cố vui buồn, trong mọi thay đổi bất ngờ, đôi khi bấp bênh, nguy hiểm nhưng tôi vẫn tin tưởng tiến bước mà không cần phải có những giải thích...

Đọc tiếp »

Trung thành sống vâng phục để thi hành ý Chúa

Khi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, chọn sống đời thánh hiến, bước theo Chúa Kitô là tôi đi vào con đường vâng phục như Người để từng bước thực thi thánh ý của Thiên Chúa...

Đọc tiếp »

Vâng phục – diệu huyền một lễ dâng

Qua lời khấn Vâng phục, ý chí, khả năng hành động của chúng ta đã được thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cụ thể là dâng hiến cho Chúa quyền tự do định đoạt về cuộc sống của mình, về kết quả của công việc mình làm...

Đọc tiếp »
viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese