Ngày 110: Trái tim tha nhân

“Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy:

hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người.”

(Tv 34, 8)

Sự tử tế biến những lời chỉ trích thành những lời động viên, tin dữ thành lời an ủi và nguyên tắc thành những khoảnh khắc bảo ban. Đó là bởi vì lòng tốt được quan tâm đến nhiều hơn là kết quả. Nó cũng được đụng chạm đến những tâm hồn của con người. Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho bạn rộng lớn hơn việc trở thành một “người tử tế”. Thiên Chúa cũng muốn bạn được chữa lành và toàn vẹn. Bạn có thể tin cậy vào Chúa Đấng là người Cha nhân từ chứ không phải là một ông chủ hà khắc, bởi vì bề rộng của lòng thương xót nơi Ngài bắt nguồn từ chiều sâu của tình yêu thương nơi Ngài.

Lạy Cha, con ngợi khen Cha Đấng đã đến chữa lành tâm hồn con và giải thoát con! Lòng nhân hậu của Cha luôn luôn tồn tại. Xin hãy tuôn đổ tình thương của Ngài vào con để con có thể chia sẻ tình thương ấy cho tha nhân.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tình yêu tha thứ

“Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc. 23, 34)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *