Ngày 109: Sự công bằng

 “Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,

và lưỡi họ nói lên điều chính trực.”

(Tv 37, 30)

Cần phải can đảm để đứng lên bảo vệ điều gì là lẽ phải, đặc biệt nếu bạn là người duy nhất lên tiếng trong một tập thể. Nhưng lời nói có sức mạnh. Chúng có thể giúp đưa sự bất công ra ánh sáng. Chúng có thể khuyến khích người khác giữ lập trường. Chúng có thể kích động sự thay đổi. Nhưng động cơ đúng đắn cũng quan trọng như lời lẽ đúng đắn. Thư Êphêsô chương 4 câu 15 nhắc chúng ta hãy nói “sự thật trong đức ái.” Sự thật được hòa hợp với tình yêu là tác nhân hoàn hảo cho sự thay đổi.

Lạy Chúa, xin giúp con biết đứng lên để bênh vực cho sự công bằng. Xin cho con sự can đảm và mạnh mẽ để lên tiếng và sự khôn ngoan để nhận biết khi nào là đúng thời điểm.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tình yêu tha thứ

“Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc. 23, 34)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *