ƠN GỌI MÂN CÔI

Viện Khấn Tạm

Giai Đoạn Học Viện – Tối thiểu 6 năm Chương Trình Học Thần học  Đào sâu tu đức, lời khấn, đời sống thánh hiến Đào luyện những khả năng tông đồ Huấn Luyện Thực Hành Thống nhất đời sống trong Đức Kitô. Quân bình giữa đời sống cầu nguyện và …

Đọc tiếp »

Tập Viện

Giai Đoạn Thỉnh Sinh – 1 năm Củng cố và đào sâu hơn những môn học lý thuyết và thực hành đã bắt đầu từ Đệ tử viện. Đồng thời Thỉnh sinh được học hỏi về:   –  Nhân Bản Kitô giáo   –  Nhân cách cầu nguyện Tu đức căn bản, …

Đọc tiếp »

Đệ Tử Viện

Đệ tử viện là nơi tiếp nhận và đào tạo những thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi Mân Côi  và có thiện chí đáp lời mời gọi của Đức Kitô: hiến dâng và phục vụ trong nếp sống tu dòng (HL 49.1). Địa chỉ liên hệ:  67 Trường Chinh, P. …

Đọc tiếp »