Gợi ý cầu nguyện

Ngày 113: Lãnh đạo

“Chúa dùng bàn tay của Môsê và Aharon mà lãnh đạo dân riêng của Chúa, như dẫn dắt đoàn chiên.” (Tv 77, 22) Hãy nghĩ về những vị lãnh đạo trong cuộc đời của bạn. Danh sách có thể bao gồm vị linh mục, trưởng nhóm, giáo sư Kinh thánh, …

Đọc tiếp »