Gợi ý cầu nguyện

Ngày 104: Bánh lái

“Lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên bênh sự thật, lòng nhân và công lý. Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi.” (Tv 45, 5) Hãy nhớ rằng duy một mình Thiên Chúa là Đấng giúp ta sống khiêm nhường. Nghe thật đơn giản. Nhưng chúng ta thường …

Đọc tiếp »