Truyền giáo qua sự hiệp nhất: Ngày 06-05-2020, thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” (Ga 12, 44-45)

Theo nguyên nghĩa thì điều này thật khó hiểu. Làm thế nào mà những ai nhìn vào Chúa Giêsu là cũng đang nhìn vào Chúa Cha? Làm sao mà khi nhìn thấy Chúa Giêsu cũng là đang nhìn thấy Cha Trên trời?

Câu trả lời khá đơn giản. Sự hiệp nhất mà Chúa Cha và Chúa Con chia sẻ là một sự hiệp nhất trọn hảo. Cha và Con vẫn là hai Ngôi vị khác biệt nhưng cả hai đều hợp nhất làm một. Cả hai hợp nhất trong tình yêu hoàn hảo và trong sự hiệp thông trọn vẹn của ý chí.

Vì lý do đó, khi nhận biết Chúa Giêsu cũng là nhận biết Chúa Cha. Nhưng sự thật thì sự hiện diện của Chúa Cha được mạc khải giống như thiên tính của Chúa Con được mạc khải. Mặc dù chúng ta không có kinh nghiệm nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt đất như các môn đệ đầu tiên đã thấy, nhưng chúng ta nhận biết cùng một thực thể mỗi khi chúng ta đến trước Thánh Thể. Khi chúng ta bước vào một nhà thờ và đến trước Nhà Tạm, điều quan trọng là luôn luôn nhận thức một cách đặc biệt về một thực tế, rằng chúng ta đang ở trong sự hiện diện thánh thiêng trọn vẹn của Thiên Chúa Con. Và vì lý do này, chúng ta cũng ở trong sự hiện diện đầy đủ và thiêng liêng của Thiên Chúa Cha! Sự hiện diện của cả hai Ngôi vị là có thật và tuyệt đối. Chỉ đơn giản là cả hai bị che khuất bởi các giác quan của chúng ta.

Nhưng một điều quan trọng để suy ngẫm ở đây là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lời cầu nguyện kêu cầu sự hiệp nhất nơi Ba Ngôi Thiên Chúa là một cách suy ngẫm rất tốt cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta được mời gọi để chia sẻ sự hiệp nhất của các Ngài, và chúng ta được mời gọi để chia sẻ sự hiệp nhất ấy với nhau.

Sự hiệp nhất thì không dễ dàng, vì nó đòi hỏi mức độ rộng lớn của tình yêu. Nó có nghĩa là một sự hiện diện tròn đầy cho người khác, tìm cách để thông chia trọn vẹn, chấp nhận và hiểu biết người khác. Và Ba Ngôi là gương mẫu cho chúng ta về sự hiệp nhất này. Có thể là giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên trong cộng đoàn, giữa bạn bè hoặc với những người khác, tất cả chúng ta được mời gọi đi đến một sự hiệp nhất sâu xa và bền chặt.

Hãy nghĩ về một người mà bạn nghĩ là bạn biết rõ. Hãy nghĩ về ai đó mà bạn biết rõ và yêu thương. Trong một mức độ nhất định, bạn có lẽ cảm thấy bạn biết người khác theo cách người khác biết về họ. Ví dụ, giả sử bạn có một người bạn rất thân có một đứa con, và họ chia sẻ rất nhiều với bạn về con của họ. Những gì bạn kinh nghiệm về sự hiệp nhất giữa cha mẹ và đứa con cũng ở trong mối tương quan giữa họ và bạn.

Đối với Thiên Chúa cũng thế. Khi chúng ta biết Thiên Chúa Con, chúng ta tức khắc đi đến chỗ biết Thiên Chúa Cha. Điều tốt hơn là khi chúng ta biết Thiên Chúa, và sau đó chúng ta để người khác biết đến chúng ta, thì kết quả là chúng ta sẽ cho phép người khác biết đến Thiên Chúa ngang qua chúng ta. Đây là một trong những phương cách tuyệt vời để truyền giáo và mang Chúa đến với những người mà chúng ta biết và yêu mến.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về mối tương quan của bạn với Thiên Chúa, và làm thế nào để mối tương quan đó tỏa sáng trong tất cả các mối tương quan mà bạn có. Hãy cam kết với bản thân cách ý thức hơn để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, và hãy để những người khác xung quanh bạn cũng có thể được hưởng hoa trái từ tình yêu của bạn đối với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trở nên nhận biết và yêu mến Chúa, và trong mối tương quan này, xin giúp con có thể đi đến việc nhận biết và yêu mến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi con lớn lên trong tình yêu dành cho Ba Ngôi Chí Thánh, xin hãy giúp con mang tình yêu ấy vào mọi mối tương quan con có, để con có thể trở thành khí cụ tình yêu của Ngài cho người khác. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn năng, con tin tưởng nơi Ngài.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: “My Catholic Life: A journey of personal conversion!”

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tình yêu phải được lan tỏa: Ngày 04-06-2020, thứ Năm tuần 9 thường niên

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese