Tag Archives: sai đi

Thư định hướng đầu niên học 2018 – 2019

Sống trong một thế giới thay đổi không ngừng, chúng ta cũng dễ bị lôi cuốn vào thái độ thay lòng đổi dạ. Một sự khủng hoảng rất lớn của xã hội con người hôm nay là khủng hoảng về lòng trung thành. Từ những chuyện làm ăn, những hợp đồng kinh tế cho đến tình bạn và gia đình, tất cả dường như dễ dàng rơi vào tình trạng đổ vỡ, phản bội...

Đọc tiếp »

Được sai đi trong ơn gọi Mân Côi

Đức Ái phải là “dấu hiệu riêng” của dòng Mân Côi. Chúng ta đã có một vài điểm son trong việc sống đức ái, tinh thần của Dòng. Chúng ta phải sống triệt để hơn nữa “…để qua đời sống bác ái của chị em, mọi người nhận ra chị em là ‘chị dòng bác ái con Mẹ Mân Côi’”...

Đọc tiếp »

Được sai đi tiếp nối đặc sủng Đấng Sáng lập

Trong bất cứ môi trường và hoạt động nào, ở bất cứ vị trí và đảm nhận bất cứ công việc to nhỏ nào theo đức vâng phục, chị em đều là những người môn đệ đang được sai đi...

Đọc tiếp »

Được sai đi thi hành sứ vụ trong lòng Mẹ Giáo hội

“Mọi việc trong nhà Chúa dù việc phần hồn hay phần xác, dù việc trọng hay việc hèn cũng kể là việc Chúa hết. Vì thế một nữ tu có tinh thần thì chẳng hề biết phân biệt việc này việc khác...

Đọc tiếp »
viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese