Những chuyển động nhẹ nhàng

Phương thức đi đến sự trưởng thành tâm linh

Bản thân chúng ta có thể quá mềm yếu và hối tiếc về những hành động sai trái cũng như tội lỗi của mình. Nhưng cũng có lúc ta có thể quá cứng nhắc với bản thân. Ta có lẽ mong đợi quá nhiều nơi mình, đặc biệt việc quan tâm đến sự trưởng thành và phát triển tâm linh. Ta có thể nghĩ rằng sự trưởng thành tâm linh nên gắn kết với kinh nghiệm của những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Nơi đó, ta có thể nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng của tiến trình mà bản thân có thể đo lường được. Ta hoàn thành những khóa học, những dự án và những bài tập. Ta được trao cho những trách nhiệm và lãnh nhận phẩn thưởng. Ta có thể theo dõi sự phát triển của những hoạt động ta thực hiện.

Thế nhưng, ta không thể tính toán như thế đối với đời sống tâm linh. Lý do là phần lớn của cuộc sống bị che khuất bên trong con người của ta. Có những điều trong phần ẩn khuất ấy là một mầu nhiệm. Hầu hết những điều ẩn khuất ấy không thể xác định được về số lượng. Vả lại, những nguyên tắc thì luôn khác nhau từ những gì ta trải nghiệm trong cuộc sống.

Trong đời sống tâm linh, tiến trình thỉnh thoảng đi theo hướng quay ngược trở lại. Sự trưởng thành bao gồm sự đơn sơ như con trẻ. Điều đó có nghĩa là hãy buông bỏ. Ta có thể chắc chắn nói rằng đời sống tâm linh hoạt động trên một sự khôn ngoan khác biệt; tất cả những gì mang tính kiên quyết làm cho bằng được và thúc ép mà chúng là hiện thân trong thế giới thường ngày của ta sẽ khó mà phục vụ ta trong sự trưởng thành tâm linh. Ta không thể ép buộc sự trưởng thành tâm linh của mình và làm cho nó thành hiện thực với những phương thế nhanh chóng thích hợp.

Thay vì thế, ta cần bắt đầu thực hiện những bước suy chuyển nhẹ nhàng, những xoay chuyển khởi đi từ một sự khôn ngoan trên cao. Trong việc khám phá ra sự khôn ngoan ấy, ta sẽ học với tác giả Nouwen rằng “tôi không thể chuyển động nhanh hơn tôi có thể.” Sự phát triển tâm linh của tôi sẽ không có kết quả từ hành vi bị điều khiển. Sự trưởng thành tâm linh sẽ chỉ đến từ sự lắng nghe cách cẩn trọng, buông bỏ trong thinh lặng, và từ một sự hứa hẹn năng động, đầy ý nghĩa. Sự trưởng thành ấy sẽ đến từ điều ta làm được, nhưng chỉ từ những gì được hoàn thành cách hài hòa trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Hầu như trong tất cả, sự trưởng thành tâm linh đến từ những gì được trao ban, không phải bởi những gì được mong đợi.  

Source: Dare To Journey with Henri Nouwen by Charles Ringma

M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

 

 

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Nói về Covid bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì?

Hãy thưa chuyện cùng Người, Người sẽ giúp bạn băng qua những khó khăn và bạn sẽ nhận ra đâu là ý nghĩa đích thực của cơn đại dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese