Ngày 88: Những sự tốt lành

“Con thưa cùng Chúa: ‘Ngài là Chúa con thờ, 

ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?’”

(Tv 16, 2)

Hiện tại, có những gì là tốt đẹp trong cuộc sống của bạn? Hãy gẫm xem qua mọi ân ban ta lãnh nhận đâu là vết tích của Thiên Chúa có thể được tìm thấy: gia đình, bạn bè, tài năng, khả năng kiếm kế sinh nhai. Thật dễ dàng cho là điều hiển nhiên về những phúc lành đến với ta trong cuộc sống, và cũng có lúc ta lại sẵn sàng than trách Chúa khi thực tế xảy ra không theo ý mình. Lần tới, hãy chú ý đến cảm nhận hạnh phúc của bản thân khi có điều tốt đẹp nào đó đến với bạn; hãy nhận biết việc Thiên Chúa đã thực hiện thế nào khi Ngài gửi đến cho bạn phúc lành ấy.

Lạy Chúa, Ngài thật nhân hậu với con. Ngài ban tràn trên cuộc sống của con với biết bao điều cao cả. Con nhận ra bàn tay của Ngài trong mọi thứ con có. Xin tạ ơn Chúa về chính cuộc sống Ngài đã trao tặng cho con.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Ngày 86: Thân mật hơn…

“Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,  Ngài đưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese