Ngày 66: Dòng dõi đích thực

“Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa, 

đã nghe lời khấn nguyện của con, 

lại cho con thừa hưởng 

cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.”

(Tv 61, 5)

Dòng dõi đích thực của bạn rộng mở vượt xa khỏi những chi tộc trong gia phả của gia đình bạn. Đó là bởi vì bạn có một gia sản thiêng liêng cũng như thể lý. Dòng dõi gia đình ấy trải dài qua dòng thời gian Cựu ước và Tân ước, vòng quanh thế giới, và ngay lúc này trong hôm nay. Có những anh chị em bạn có lẽ biết họ cách đích danh. Những người khác bạn có lẽ không gặp họ cho đến khi bạn bước trên những lối đi của thiên đường. Nhưng con cái Thiên Chúa thuộc thì về một gia đình, được nối kết bởi niềm tin và một tương lai trường tồn.

Lạy Cha, con cám ơn Ngài về gia đình Thiên Chúa Ngài đã dành cho con. Xin tiếp tục mang tha nhân đến với cuộc sống của con, những người giúp con đến gần Cha hơn.   

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Fatima, đóa hồng nhiệm lạ

Biến cố Fatima được coi là một mặc khải tư khi nó đã thực sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *