Mẹ Thiên Chúa

Hát: Quỳ trước nhan Ngài…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con tin Chúa đang ngự trị nơi đây và trong chính tâm hồn con, chúng con thờ lạy, kính yêu và chúc tụng Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa là tình yêu, một tình yêu sáng tạo, cứu độ và thánh hóa con. Lạy Chúa, theo nhịp xoay vần của thời gian, một năm cũ đã khép lại và chúng con được hân hoan đón một năm mới. Trong năm vừa qua, với những gì đã đạt được, chúng con xin tạ ơn Chúa; với những điều còn sai sót và những lỗi lầm trong đời sống thánh hiến chúng con xin Chúa tha thứ. Xin dâng lên Chúa một năm mới, xin Chúa thương ban tình yêu Chúa cho chúng con, để mỗi chúng con nỗ lực xây dựng cuộc sống trên nền tảng  là tình yêu. Xin Chúa ban muôn ơn giúp chúng con luôn vững bước trên con đường nên thánh.

“Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai Sứ Thần Gabriel đến một thành  miền Galilê, gọi là Nazarét gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người  tên là Giuse, thuộc dòng dõi Davít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

 Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ Thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với Sứ Thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” sứ Thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa Bà Êlisabét, người họ hàng của bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ Thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.” (Lc 1,26-38)

   1Đức Maria, Đấng đầy ân sủng

Đức Maria là một mầu nhiệm đối với trí tuệ loài người, vì nơi cuộc đời của Mẹ Thiên Chúa can thiệp trực tiếp và toàn diện. Ta hãy xem những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho Mẹ.

Trong chương trình của Thiên Chúa Đức Maria mật thiết gắn liền với mầu nhiệm Chúa Kitô. Mầu nhiệm Chúa Kitô qui về hai biến cố trọng đại nhất đối với lịch sử nhân loại. Đó là việc Nhập Thể của ngôi Lời và việc Chúa Giêsu chết trên thánh giá để chuộc tội cho nhân loại. Thiên Chúa đã nối kết Đức Maria với hai mầu nhiệm chính này như thế nào?

Chúng ta có thể dựa vào đoạn Tin Mừng vừa nghe để xác định sự hiện hữu của thiếu nữ ở Nazarét mang tên Maria. Thiếu nữ ấy được Thiên Chúa chọn gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Vì Thiên Chúa muốn Ngôi Lời Nhập Thể có một bà mẹ trần gian; Thiên Chúa muốn nhân loại mới được sinh ra từ một Eva mới. Thế nên vai trò của Đức Maria không thể thiếu vắng.

Chính để cho Ngôi Lời Nhập Thể sống thân phận con người như chúng ta, mà Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chính để Đức Maria được xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa, Thiên Chúa đã trang điểm cho Mẹ bằng ân sủng và những đức hạnh vô song. Hay nói cách khác, tất cả các đặc ân làm cho Đức Mẹ vượt trổi trên mọi loài thụ tạo và các thiên thần, bắt nguồn từ mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.

Tin Mừng thuật lại rằng: Thiên Chúa sai Sứ Thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nazarét gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người  tên là Giuse, thuộc dòng dõi Davít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

 Sứ Thần vào nhà trinh nữ và chào Đức Trinh Nữ Maria bằng một lời chào chưa từng có: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” “Bà có phúc giữa mọi người phụ nữ.” Sự tuyển chọn này là một ân huệ nhưng không từ lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa. Đức Maria đã được gọi bằng một tên mới “Đấng đầy ân sủng.” Theo truyền thống Kinh thánh, khi trao cho ai sứ vụ quan trọng, Thiên Chúa sẽ gọi họ bằng một tên gọi mới. Tên gọi đó đã nói lên ý nghĩa của sứ vụ ấy. Danh Hiệu “Đấng đầy ân sủng” có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa chúc phúc, Đấng đẹp long Thiên Chúa. 

Sứ Thần tiếp: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

Thiên Chúa đã dọn sẵn cho Đức Maria nhiều đặc ân để chuẩn bị cho Ngài vào giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hội Thánh đã xác tín:

Đức Maria, Nữ Trinh Chí Thánh và là Mẹ Thiên Chúa đã được Thiên Chúa ban cho ơn thánh sủng ngay từ giây phút đầu tiên của đời Ngài, bằng cứ vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Con Người: nghĩa là Thiên Chúa đã áp dụng cho Đức Maria những hậu quả của công nghiệp cứu chuộc do Đức Giê su Kitô thực hiện. Do đó, Ngài đã không hề ở trong tình trạng mà chúng ta gọi là tội nguyên tổ: đó là việc thiếu ơn thánh trong con người, một hậu quả gây nên bởi tội con người tiên khởi đã phạm trong buổi đầu của lịch sử nhân loại. Đó là một đặc ân mà Thiên Chúa đã khấng ban cho Ngài, không phải vì Ngài đã có chút công lao gì trước mặt Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn do lòng ưu ái của Thiên Chúa, để với sự tràn đầy ơn thánh từ buổi đầu đó, Ngài được trở thành Mẹ Thiên Chúa theo thể thức mà Thiên Chúa đã muốn tiền định cho Con Một của Người. Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, Ngài đã được bao bọc trong tình  yêu cứu chuộc và thánh hóa của Thiên Chúa. Đó là nội dung giáo huấn đã được Đức Pio IX, năm 1854, long trọng tuyên bố thành tín điều cho mọi người Công Giáo.

Đức Maria là thụ tạo duy nhất được “đầy ân sủng Thiên Chúa.” Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa hiện diện nơi Đức Maria cách tràn đầy.  Hãy chiêm ngắm Đức Maria, người nữ có phúc giữa muôn phụ nữ, vì được Thiên Chúa ở cùng. Hãy đến chiêm ngắm Đấng “đầy ân sủng.” Nơi người chúng ta sẽ khám phá ra những nét đẹp tuyệt vời của linh hồn được thánh hóa do ân sủng.

Nét đẹp ân sủng: Điều trước tiên, chúng ta nhận thấy nơi Đấng “đầy ân sủng Thiên Chúa” là tất cả mọi giá trị đều ở bên trong  chớ không xuất hiện bên ngoài. Thiên Chúa đã chọn Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế và là Mẹ Thiên Chúa. Để điểm trang  Maria xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, Thiên Chúa đã không ban tặng cho Maria vàng bạc, châu báu, quyền chức. Người chỉ ban cho Maria được đầy ân sủng. Mà ân sủng thì khó thấy và chắc chắn là không thể thấy dưới cái nhìn tự nhiên. Sự xinh đẹp vô song, nét cao quý tuyệt trần của Đức Maria, chỉ tỏ hiện dưới con mắt đức tin. Muốn chiêm ngưỡng nét đẹp thánh khiết của Mẹ Thiên Chúa, người ta phải khép đôi mắt thế gian và mở rộng đôi mắt tâm hồn – Thiên Chúa đã choàng cho Mẹ chiếc áo ân sủng, áo hồng ân cứu độ.

Hát: Mẹ tuyệt mỹ…

  1. Đức Maria- Eva mới

Lời chào của Sứ Thần “Thiên Chúa ở cùng Bà” cũng có nghĩa là Thiên Chúa ở hiện diện giữa dân Người, nơi một cá nhân cụ thể là Đức Maria. Đây không chỉ là một đặc sủng mà là một sứ vụ.

Đức Maria được đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi thế từ Đức Maria Thiên Chúa tác thành một nhân loại mới, sống trong sự vâng phục ý muốn Thiên Chúa. Chúa muốn Đức Maria là Eva mới, để Người làm Mẹ của một nhân loại mới. Đó là những người con của Thiên Chúa. “Những người  không sinh ra bởi máu huyết, hay do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của người nam nhưng bởi Thiên Chúa” (Ga 1,13). Kinh Thánh cho ta chiêm ngắm hai người mẹ của nhân loại: một người  chúng sinh và một người các tín hữu.

Kinh thánh mở đầu và kết thúc bằng hình ảnh 2 người mẹ: người mẹ trong sách Sáng Thế là bà Eva, mẹ của chúng sinh (St 3, 20) và người mẹ trong Sách Khải Huyền là Đức Maria, mẹ các tín hữu (Kh 12,5.17). Hai người mẹ với 2 thân phận hoàn toàn khác nhau. Người mẹ chúng sinh được đặt vào địa đàng ngập tràn hạnh phúc, nhưng rồi lại bị đuổi khỏi vườn địa đàn, bước đi trong đêm tối của lầm than khốn khổ (St 3, 23-24). Còn người mẹ của các tín hữu đã phải đón chiụ muôn vàn khổ đau và thử thách, từ khi sinh con trong cảnh nghèo hèn đến ôm xác con dưới chân thánh giá, nhưng cuối cùng lại được đưa về nơi ở của Thiên Chúa (Kh 12,6), được đưa về trời cả hồn lẫn .

Người mẹ chúng sinh đã bị đuổi khỏi địa đàng vì đã “lạm dụng tự do của mình khi nổi dậy chống lại Thiên Chúa và muốn đạt cứu cánh của mình ngoài Thiên Chúa” (Hiến Chế Mục Vụ Giáo Hội trong Thế giới ngày nay số 13)

Còn Mẹ Maria, người mẹ các tín hữu, Mẹ được chúc phúc vì đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, như lời bà Elizabét chúc tụng Mẹ “em thực có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em” (Lc 1, 45).

Vâng, Mẹ đã đón nhận bằng niềm tin – với tâm tình người con; Mẹ xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa. “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền nói” (Lc 1,38). Điều này thật đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong Hiến Chế Lumen Gentium số 56 viết: “Bởi vì đức tin của Đức Maria tháo gỡ nút thắt của tội lỗi. Điều nầy có nghĩa là gì? Theo như trình thuật của Sách Sáng Thế ( St 3,16-24), con người  và vợ mình là Eva đã bất tuân không nghe lời Thiên Chúa nên đã đánh mất hạnh phúc ban đầu khi Thiên Chúa ban cho lúc tạo thành trời đất, vũ trụ và con người. Các nghị phụ của Công Đồng Vatican II đã dùng lại một lối nói của thánh Irênê, ngài nói rằng “nút thắt của sự bất tuân của bà Evà đã được tháo gỡ bởi sự vâng phục của Đức Maria; những gì trinh nữ Evà đã trói buộc bằng sự bất tín, đã được Đức Trinh nữ Maria tháo cởi bằng đức tin của ngài” (Adversus Haereses, III, 22, 4). Khi Thiên Chúa đã phán bảo con rắn:

“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi của người; người nữ ấy đã giẫm nát đầu mi” (St 3,15). Người nữ ấy là ai? chính là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm nguyên Tội.

Tại lỗi bà Eva, cửa thiên đàng đóng lại, nay nhờ Trinh Nữ Maria, Chúa lại cho rộng mở đón hết thảy mọi người. 

Đối với lòng thương xót của Chúa thì không gì là không thể! Ngay cả những mớ nút thắt rối rắm nhất cũng được tháo gỡ bởi ân sủng của Ngài. Và Đức Maria, người mà tiếng “xin vâng” của ngài đã mở cửa cho Thiên Chúa tháo gỡ nút thắt của sự bất tuân phục xưa kia.

Đức Maria là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa. Sự hiện diện của Đức Maria giữa loài người là bằng chứng hùng hồn của tình yêu Thiên Chúa luôn bền vững đối với con người. Dẫu con người có phản nghịch, bất tuân, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương. Không những Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu vĩnh cửu, Người còn yêu thương chúng ta cách nhân loại, cách khả giác trong trái tim Chúa Giêsu và yêu cách tha thiết dịu dàng với tất cả tấm lòng người mẹ, trong trái tim của Mẹ Maria.

Sự hiện diện của Đức Maria giữa loài người đem lại niềm vui và bảo đảm sự đổi mới của toàn thể nhân loại. Ở giữa một thế gian chìm sâu trong tội lỗi mà vẫn trong sạch vẹn tuyền,mà vẫn giữ được sự thánh thiện trong trắng, Đức Maria là tặng phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa ban cho loài người, như trạng sư, như Đấng bênh vực ,bầu chữa kẻ có tội. Chính vì vậy mà Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế  đã không ngừng cứu giúp những tội nhân trong đó có chúng ta.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

Khi con chiêm ngưỡng cuộc đời của Mẹ Maria, Đấng được tràn đầy ơn phúc của Chúa, con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên Chúa dành cho nhân loại chúng con. Vâng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng con không biết dùng những lời nào để ngợi khen cho xứng với tình yêu cao vời Chúa đã trải rộng trên chúng con, chính nhờ Chúa mà con được hiện hữu, được cứu độ và được Chúa hằng yêu thương dẫn dắt chúng con trong cuộc sống hôm nay, tất cả là hồng ân Chúa ban, con xin dâng lời cảm tạ, chúc khen Chúa. Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, mỗi ngày chúng con cũng được phúc tiếp rước Chúa đến với chúng con, xin cho chúng con luôn chuẩn bị tâm hồn trong trắng xứng đáng nơi Chúa ngự và ngày càng yêu mến kết hợp với Chúa hơn.

Lạy Mẹ Maria, chúng con hãnh diện vì là con cái của Mẹ, người Mẹ tinh tuyền; Mẹ thánh thiện nhờ Mẹ mà thân phận loài người chúng con được nâng lên, bởi vì Mẹ đã sinh ra Đấng cứu độ là Đức Giêsu – Kitô. Chúa Giêsu là đường… là cửa… không ai đến với Cha mà không qua ngài. Còn Mẹ, Mẹ là người chỉ đường dẫn lối cho chúng con. Mẹ luôn quan tâm và yêu thương dẫn chúng con đến với Chúa, để Ngài có thể gỡ rối các nút thắt của tâm hồn chúng con bằng lòng thương xót từ phụ của Ngài. 

Mẹ còn là một mẫu gương tuyệt vời về việc thánh hiến hoàn hảo, vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Được Thiên Chúa tuyển chọn và Mẹ đã phó thác cuộc đời cho Người, xin vâng, đáp lại tiếng Chúa. Chúng con yêu mến và nguyện sống tâm tình con thảo với Mẹ, luôn noi gương Mẹ vì đó là cách giúp chúng ta trung thành đáp lại tiếng Chúa và sống sung mãn ơn gọi thánh hiến.

Xin Mẹ thông ban tình yêu cho chúng con để chúng con quảng đại hiến dâng cuộc sống mình cho Đức Kitô mỗi ngày, cộng tác với Người để cứu độ thế giới. Giây phút chúng con xin dâng trọn hồn xác trong tay Mẹ; cùng với Mẹ lập lại ý chí tận hiến cho Thiên Chúa và quyết tâm sống một ngày mới đẹp lòng Chúa và hữu ích cho mọi người. Ave Maria….

Tạ Thị Minh Hằng, Fmsr

Nguyện gẫm 01/01/2021                                                                      

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mỗi ngày thêm một chút

Một đời sống lấp lánh những việc lành thánh, sẽ lan tỏa hương thơm của Đức Kitô đến cho thế giới này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *