Ngày 59: Mong đợi những điều cao cả

“Hỡi mọi người cậy trông vào CHÚA, 

mạnh bạo lên, can đảm lên nào!”

(Tv 31, 25)

Việc tín thác nơi Thiên Chúa có thể giúp biến đổi bạn trở thành một người đầy lạc quan. Bạn có thể đối diện mỗi ngày, dù phải trải qua những thách đố, với sự tự tin và hy vọng bởi bạn nhận thức rằng có điều gì đó quan trọng hơn cuộc sống này với những gì có thể trông thấy được. Bạn có thể nghỉ ngơi trong lời hứa mà Thiên Chúa đang xâu kết mọi thứ cho sự tốt lành của bạn. Bạn biết rằng cái chết không phải là sự kết thúc. Nói cách khác, bạn có thể mong đợi những điều vĩ đại nằm ở phía trước. Tại sao lại không thấy chúng trước để dâng lời cảm tạ và ngợi khen?

Lạy Chúa, con chúc tụng Ngài vì Ngài là Chúa và vì những kế hoạch vĩ đại Ngài dành cho con. Con tin tưởng Ngài hoạt động trong tất cả mọi sự vì điều tốt đẹp cho con và vì vinh quang của Ngài.  

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Ngày 88: Những sự tốt lành

“Con thưa cùng Chúa: ‘Ngài là Chúa con thờ,  ngoài Chúa ra, đâu là hạnh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese