Ngày 57: Gương mẫu nền tảng

“Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, 

đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa!”

(Tv 119, 15)

 Trong Kinh thánh chúng ta đọc về những người vĩ đại, như Abraham, Môsê và Đavit. Mặc dầu những vị này đã làm những điều đáng khâm phục, nhưng họ cũng có những thiếu sót, sai lầm. Họ đã có những lầm lẫn và những chọn lựa tầm thường. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dùng chúng trong những phương cách phi thường. Ngôi vị duy nhất trong Kinh thánh đã sống một cuộc đời hoàn hảo là chính Giêsu. Ngài là gương mẫu nền tảng của chúng ta. Nếu chúng ta đang kiếm tìm phương cách tốt nhất để sống và để yêu, thì việc noi gương Giêsu là con đường xứng đáng trọn vẹn để bước theo.

Lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài đã dùng con cho dù con đầy những khiếm khuyết. Con xin dâng Ngài tất cả những gì Ngài tác tạo để hình thành cuộc sống của con. Lạy Chúa, cuộc sống của con là của Ngài.  

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chút tâm tư

Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con. Con đã nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese