Ngày 34: Kiên trì cậy trông

Phần con đây, vẫn một bề trông cậy, 

và gia tăng lời tán tụng Ngài.

(Tv 71, 14)

Chọn lựa bước theo Chúa không phải là sự kết ước một lần. Đó là một sự chọn lựa được thực hiện cách mới mẻ mỗi ngày. Hôm nay, ai, hoặc đối tượng nào, bạn sẽ chọn lựa để đi theo? Văn hóa hay quan điểm thường tình? Những cảm xúc hay những khát vọng của bạn? Hoặc Thiên Chúa và Lời của Ngài? Hãy duy trì những gì đã quy ước cách kiên định với bất kỳ đối tượng nào – một chế độ ăn kiêng, một chương trình thể dục, một người bạn, hay Thiên Chúa – với hết sức mình. Nhưng với Thiên Chúa, Thần Khí của Ngài tăng thêm nghị lực cho ta và trao tặng chúng ta niềm hy vọng, để giúp ta cậy trông vào Ngài cách trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin Thần Khí Ngài lớn lên trong con để dạy dỗ và hướng dẫn con. Xin chỉ cho con cách thức để lắng nghe lời Ngài trong cuộc sống của con. Xin dạy con thực thi Ý Ngài.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Ngày 38: Đôi tay mạnh mẽ

 Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,  thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese