Ngày 25-03-2020: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Hiệp Nhất với Thiên Chúa

Đức Giêsu trả lời với người Do Thái: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Ngài phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. (Ga 5, 17-18)

Chúa Giêsu rõ ràng đã phạm tội nghiêm trọng theo quan điểm của những người tìm cách đưa Ngài đi đến chỗ chết. Ngài đã không tuân theo luật ngày Sa-bát theo cách họ nghĩ là Ngài cần phải, và Ngài còn mạc khải rằng Ngài ngang hàng với Chúa Cha. Đây sẽ là một tội lỗi nghiêm trọng về phía Chúa Giêsu nếu Ngài sai, nhưng rõ ràng là Ngài không sai!

Trọng tâm của đoạn văn này là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con. Những câu sau của đoạn văn trên cho thấy rõ ràng hơn nữa rằng Chúa Cha và Chúa Con là một, và toàn bộ cuộc sống của Chúa Giêsu bị chi phối trong việc hoàn thành ý muốn của Chúa Cha. Chính sự duy nhất của ý chí này mang đến sự hiệp nhất giữa Cha và Con.

Sự hiệp nhất này mạc khải cho chúng ta về mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con, và nó cũng cho chúng ta nhận biết về mối tương quan của chính chúng ta với Chúa Cha và Chúa Con. Trước hết, Cha và Con là những Ngôi Vị khác biệt, mỗi Ngôi vị sở hữu một trí tuệ và ý chí hoàn hảo. Tuy nhiên, sự đồng nhất của Cha và Con đến từ thực tế là ý muốn của Cha – Con hòa hợp cách hoàn hảo, biết tất cả mọi thứ như nhau và hoàn toàn tin tưởng những gì Cha – Con biết. Như là kết quả của kinh nghiệm trọn hảo được chia sẻ, cả hai Ngôi Vị đều nắm bắt từng chi tiết về kế hoạch của Cha khi nó được khởi đi từ nền tảng dành cho toàn thể nhân loại.

Đối với chúng ta, chúng ta có thể rút ra từ sự hiểu biết này về sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con, bài học tuyệt diệu về cách chúng ta bước vào sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Điều này xảy ra trước hết bằng cách tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta phải thăm dò những mầu nhiệm cao vời ẩn chứa trong ý muốn của Người và phải biến chúng thành kinh nghiệm của riêng chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải tin những gì chúng ta nhận biết thông qua hành động ý chí của chúng ta. Khi chúng ta khám phá ra sự thật, chúng ta phải chọn nó cho cuộc sống của chúng ta. Thách đố ở đây là có rất nhiều tiếng nói ra sức lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Khi chúng ta sắp xếp chúng lại, chỉ chọn lựa những gì Thiên Chúa mạc khải, chúng ta tự nhiên bị thu hút bởi hoạch định và ý muốn của Thiên Chúa, và biến chúng thành của riêng chúng ta. Khi làm thế, chúng ta cũng được trở nên một với Thiên Chúa.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về sự hiệp nhất mà bạn được mời gọi để sống với Chúa Cha và Chúa Con. Chính sự hiệp nhất này mang lại sự tròn đầy cho cuộc sống của bạn. Đó cũng là lý do bạn được dựng nên. Tìm kiếm, tin tưởng và nắm bắt bất cứ điều gì khác ngoài mục đích này là đang sống hư ảo. Hãy kiếm tìm tâm tư và ý muốn của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, và toàn bộ con người bạn sẽ được tháp nhập vào sự hiệp nhất rộng lớn hơn với Thiên Chúa.

Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha về món quà Giêsu – Con Cha, và con cảm ơn Người về sự hiệp nhất mà cả Cha – Con cùng chia sẻ. Xin lôi kéo con vào sự hiệp nhất tuyệt diệu đã được thiết lập bởi tâm tư và ý muốn của Người. Xin làm cho con được nên một với Người, để con cũng được là con của Cha. Lạy Cha trên trời, lạy Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa, con tin tưởng vào Người!

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: “My Catholic Life: A journey of personal conversion!”

About dongmancoichihoavn

Check Also

Điều hướng những cạm bẫy trong cuộc sống: Ngày 02-06-2020, thứ Ba tuần IX thường niên

“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese