Ngày 113: Lãnh đạo

“Chúa dùng bàn tay của Môsê và Aharon

mà lãnh đạo dân riêng của Chúa,

như dẫn dắt đoàn chiên.”

(Tv 77, 22)

Hãy nghĩ về những vị lãnh đạo trong cuộc đời của bạn. Danh sách có thể bao gồm vị linh mục, trưởng nhóm, giáo sư Kinh thánh, người cố vấn, vị chủ tọa hoặc các nhân viên chính phủ giúp cai quản quốc gia bạn đang sống. Kinh thánh khuyến khích chúng ta ủng hộ và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của chúng ta. Việc này cũng có nghĩa ta không được từ chối trách nhiệm, cho rằng điều đó chỉ được áp dụng nếu chúng tôi thích họ, đồng ý với họ hoặc bỏ phiếu cho họ. Ngày hôm nay, bạn sẽ cầu nguyện thế nào với Chúa cho các vị lãnh đạo hay những người hướng dẫn của bạn?

Lạy Chúa, con dâng lên Chúa những vị hữu trách trong cuộc sống của con. Từ những vị hướng dẫn trong giáo hội địa phương cho đến những vị lãnh đạo của đất nước. Con xin cho ý Ngài được hoàn thành trong cuộc đời của họ.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Hãy vào nhà!

Hãy vào nhà...mọi sự của Cha là của con!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *