Đời con một Chuỗi Mân Côi

Cầu nguyện mở đầu:

Lạy Chúa, tất cả chúng con đang hướng lòng lên Chúa. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần giúp chúng con dành trọn tâm hồn, thân xác cho Chúa trong những giờ thờ phượng này. Xin Chúa cũng dành trọn những giây phút này để nói với chúng con và chạm đến lòng mỗi người chúng con.

Hát : Lạy Chúa Thánh Thần xin thở trong con…

Hôm nay là ngày lễ Mân Côi, Chúng con cám ơn Chúa đã ban chính mẹ của Chúa cho chúng con. Chúa đã trao Mẹ Chúa cho chúng con và trao chúng con cho Mẹ.

Cám ơn Chúa đã trang bị cho Mẹ rất nhiều đặc ân lạ thường để Mẹ chu toàn đồng thời sứ mạng làm Mẹ của cả nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của Hội Dòng con, và Mẹ của từng người chúng con.

Chúng con cám ơn Chúa qua Đức Cha Tổ Phụ đã ban cho chúng con một con đường thiêng liêng, một linh đạo Mân Côi, là cùng với Mẹ sống những Mầu nhiệm cứu độ trong đời mình và sẻ chia cho mọi người.

Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho Hội dòng chúng con Thánh hiệu Mân Côi, với tràng chuỗi Mân Côi quen thuộc như phương tiện để chiêm ngắm, để cầu nguyện và để nhắc nhớ những mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện và Mẹ đã cộng tác, để rồi nhận ra sự tiếp diễn những mầu nhiệm ấy cách cụ thể trong đời mình.

Giờ đây, chúng con muốn suy gẫm về tràng chuỗi Mân Côi rất quen thuộc mà chúng con cầm trên tay khi đọc lời kinh Mân Côi mỗi ngày.

Đời tôi như một tràng chuỗi Mân Côi

Đời con một chuỗi Mân Côi,

Hạt vui, hạt sáng, hạt thương, hạt mừng…

– Khi bắt đầu lần hạt với tràng chuỗi Mân Côi trên tay, tôi khởi đầu bằng Kinh Tin Kính. Vâng, nếu tôi  nhìn cuộc đời mình như một tràng chuỗi Mân Côi, thì khởi đi từ kinh Tin Kính, khởi đi từ một đức tin, cuộc đời tôi bắt đầu kết dệt từng ngày thành một hành trình cứu độ, cứu độ chính mình và cứu độ tha nhân nhờ quyền năng Thiên Chúa với lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Trong hành trình cứu độ ấy, khởi đi từ lời tuyên xưng đức tin ấy, tôi bước đi cùng Mẹ Maria, qua những cảnh huống rất đa dạng, bất ngờ, để rồi đến mút cùng của tràng chuỗi Mân Côi, tôi được trở về với Chúa, tượng trưng bằng hình ảnh cây Thập giá, gợi nhớ mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh.

Vâng, xin Mẹ giúp con hiểu, mỗi khi cầm lấy tràng chuỗi, khởi đi từ cây thập giá như từ bàn tay Chúa, Người gọi con đến với Mẹ, để rồi con cùng Mẹ bước đi, từng bước, từng bước trong cuộc đời, và khi con quay về với Mẹ ở cuối chục hạt thứ năm, thì Mẹ lại hướng con đến với cây Thánh giá của Chúa khổ nạn phục sinh ở tận cùng của chuỗi hạt.

– Nếu nhìn cả cuộc đời tôi như tràng chuỗi Mân Côi mà từng ngày sống, từng mốc thời gian, như từng hạt kinh nối tiếp kết liên nên tràng chuỗi đời tôi. Có những ngày đơn điệu, lập đi lập lại, nhàm chán, nhưng nó vẫn được nối kết với nhau để làm thành tràng chuỗi đời tôi, một tràng chuỗi đưa tôi từng bước tham dự vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa trong chính đời mình. Một tràng chuỗi dẫn tôi từng ngày đến gần với Chúa hơn, đến gần với sự tròn đầy của ơn cứu độ mà Chúa đã hứa và tôi hằng hy vọng.

Như những lời kinh Kính Mừng đều đặn, lập đi lập lại y như nhau, đôi khi tạo cảm giác đơn điệu, buồn tẻ, thậm chí vô nghĩa, nếu tôi  khép lại đôi mắt đức tin. Cuộc sống của tôi thường thường cũng đơn điệu lập đi lập lại như vậy. Thế nhưng, ở cuối một chặng những lời Kính Mừng đơn điệu ấy lại quy về lời kinh Sáng Danh. Cuối một chuỗi những đơn điệu trong đời tôi, dưới con mắt đức tin, lại có thể quy về vinh danh Thiên Chúa, lại đóng góp cho vinh quang Chúa Trời, để tôn vinh Ba Ngôi, để làm sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Xin Mẹ giúp con hiểu điều đó để an vui với từng hạt vui, sáng, thương, mừng, dẫu rộn ràng hay đơn điệu trong cuộc đời của con.

Đời con như một hạt trong chuỗi hạt Mân Côi

– Nếu tôi nhìn đời mình như một hạt trong xâu chuỗi tràng hạt, tôi nhận ra rằng hạt kinh nhỏ bé đơn điệu, tầm thường của đời tôi sẽ làm thành tràng chuỗi Mân Côi khi nối liền với mọi người. Cuộc đời vô danh kín ẩn, rất bình thường của tôi vẫn được liên kết với mọi người trên thế giới trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.

  Xin Mẹ dạy con khắc ghi điều đó khi sống đời thánh hiến Mân Côi trong đời sống cộng đoàn. Trong sự liên kết với mọi người như thế, xin Mẹ dạy con biết để cho lời kinh của mình vươn tới mọi con người trong cả thế giới này. Xin Mẹ nhắc con luôn biết gói ghém trong lời Kinh Mân Côi mọi tâm tư, ước nguyện, niềm hân hoan cũng như tiếng kêu than của mọi người quanh con.

– Nếu nhìn đời tôi như một hạt trong xâu chuỗi tràng hạt, thì mọi hy sinh, cố gắng từng ngày của tôi khi bước đi trước mặt Chúa trong cõi đất dành cho kẻ sống, như nỗ lực để đọc thật tốt hạt kinh đời mình sẽ tác động đến cả chuỗi Mân Côi của muôn người. Và ngược lại, một ơ hờ, thoái thác của tôi trong việc đọc hạt kinh đời mình sẽ góp phần làm uể oải cả chuỗi kinh của cộng đoàn.

  Xin Mẹ dạy con hiểu những điều ấy qua tràng hạt con lần mỗi ngày cùng với cộng đoàn, với chị, với em.

– Như hạt kinh đời tôi được kết liên với hạt kinh của tha nhân trong tràng chuỗi Mân Côi, đời tôi được hòa vào với bao người trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, hạt kinh đời tôi chỉ có ý nghĩa, chỉ tồn tại khi được nối kết với tha nhân trong xâu chuỗi Mân Côi có cây Thập giá khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô ở mút cùng chuỗi hạt.

  Xin Mẹ dạy con hiểu mầu nhiệm hiệp thông ấy khi lần chuỗi Mân Côi.

– Khi tràng hạt Mân Côi bị đứt, thường thì tôi sẽ cố gắng nối nó lại ngay. Nếu không còn có thể nối lại được, tôi sẽ hủy nó đi, vì không dùng được nữa. Vâng, nếu tôi nhìn cuộc đời mình như một hạt trong xâu chuỗi, thì từng hạt phải  liên tục nối kết với nhau, như mọi thành viên trong Hội dòng, trong Giáo phận, trong Hội Thánh và trong cả thế giới phải liên đới với nhau.

Nếu một mắc xích trong tràng hạt bị đứt, nếu một hạt trong xâu chuỗi bị lạc mất, tràng hạt ấy sẽ mất đi hiệu năng của nó.

Xin Mẹ dạy con hiểu điều đó, và nhắc nhở con luôn sống tròn đầy phận vụ của mình trong chuỗi Mân Côi của Hội Dòng, của Giáo phận, của Giáo Hội và của cả thế giới này. Xin Mẹ gìn giữ con trong sự hiệp thông với anh chị em con như từng hạt phải được liên kết với nhau trong chuỗi hạt Mân Côi.

Cầu nguyện:

– Với Kinh Mân Côi, con không ngừng kêu xin Mẹ cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Rồi với mỗi mầu nhiệm, con đều xin một ơn: ơn khiêm nhường, ơn yêu người, ơn sống nghèo khó, ơn vâng lời chịu lụy, ơn giữ nghĩa cùng Chúa… Và đồng thời, những mầu nhiệm cứu độ mà con suy gẫm với lời Kinh Mân Côi lại đòi con phải cố gắng sống điều con chiêm ngắm. Như vậy, với Kinh Mân Côi, con nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình và trông chờ Ơn thánh Chúa ban. Và đồng thời, con ý thức trách nhiệm phải nỗ lực thực hành điều con suy gẫm. Như vậy, với lời kinh Mân Côi, con liên lỷ van xin sự chuyển cầu của Mẹ, và đồng thời không quên bổn phận cộng tác phần mình vào chương trình cứu độ đời con.

   Xin Mẹ luôn nhắc con ghi nhớ điều đó mỗi khi cầm tràng chuỗi và đọc lên lời Kinh Kính Mừng trong từng ngày suốt cuộc đời.

– Trên hành trình bước đi trước mặt Chúa và nên hoàn hảo (St 17, 1), với lời Kinh Mân Côi, con cầu xin Ơn Chúa, và Chúa lại xin con cộng tác. Khi lần hạt, con trông cậy quyền năng Chúa biến đổi con, và Chúa lại đợi chờ sự cố gắng tự luyện của con. Như thế, Chúa muốn con cầu nguyện như thể mọi sự tùy thuộc ở con; và hành động như thể mọi sự tùy thuộc ở Chúa.

Trên hành trình của Hội Dòng cùng nhau bước đi trước mặt Chúa và nên hoàn hảo, con cầu xin cho mọi chị em con sống thánh thiện, nhưng Chúa lại nhắn nhủ mỗi chúng con trước tiên hãy sống tròn đầy hạt kinh đời mình  từng ngày, để tràng chuỗi Hội Dòng được tỏa sáng hơn mỗi ngày.

Trên hành trình bước đi trước  mặt Chúa trong cõi đất dành cho kẻ sống (TV116,9), con ước mong cho tràng chuỗi Tỉnh Dòng con mãi bền chặt và sáng đẹp luôn, nhưng Chúa lại nài nỉ con đừng bao giờ tự tháo cởi những mắt xích, gây đứt đoạn tràng chuỗi Tỉnh dòng hay tràng chuỗi cộng đoàn bằng lối sống của con.

Xin Mẹ giúp con hiểu những điều con suy gẫm và sống những điều con đã hiểu, không chỉ trong ngày lễ Mân Côi hôm nay mà trong suốt cả cuộc đời, vì con là nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi. AMEN.

(Bài Nguyện gẫm 30’ lễ Đức Mẹ Mân Côi 2020)

Tịnh Khiết, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Bình an

Khoảng lặng trong bình an của Chúa đã kéo tôi ra khỏi những buồn chán của giãn cách xã hội...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese