dongmancoichihoavn

ƠN GỌI MÂN CÔI

Các Giai Đoạn Huấn Luyện:  Đệ Tử Viện Đệ tử viện là nơi tiếp nhận và đào tạo những thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi Mân Côi và có thiện chí đáp lời mời gọi của Đức Kitô: hiến dâng và phục vụ trong nếp sống tu dòng (HL 49.1)… …

Đọc tiếp »