Ngày 46: Đúng hướng đi

“CHÚA là Đấng nhân từ chính trực,

chỉ lối cho tội nhân.”

(Tv 25, 8)

Khi bạn đang lái xe trong một thành phố quen thuộc, bản đồ là một công cụ vô giá. Nó có thể giúp ngăn bạn quẹo sai đường. Nếu bạn kết thúc trong một con đường sai lạc, bản đồ có thể giúp bạn đi đúng hướng trở lại. Lời Chúa và Thần Khí của Ngài giống như một GPS cho cuộc đời của bạn. Ở lại trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua cầu nguyện sẽ giúp bạn điều chỉnh hướng đi tốt nhất cho cuộc sống, một sự quyết định tại một thời điểm.

Tạ ơn Chúa về sự hướng dẫn khi con lạc hướng. Kết quả cuối cùng luôn luôn là Ngài. Khi con không thể tìm ra con đường của mình, Ngài nhẹ nhàng gọi con trở lại với những kế hoạch và ý định của Ngài.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chút tâm tư

Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con. Con đã nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese