dongmancoichihoavn

Ngày 102: Nối kết lại

“Họ kêu xin, và CHÚA đã nhận lời,  giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.” (Tv 34:18) Bạn rất dễ chán nản khi sự tập trung của bạn gắn chặt vào những khó khăn kéo dài từ ngày này qua ngày nọ. Đó là lý do tại sao việc kết …

Đọc tiếp »

Ngày 101: Niềm hy vọng

“Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.” (Tv 146:5) Một số người đặt niềm hy vọng vào sự an toàn tài chính. Những người khác hy vọng vào sự nổi tiếng, khả năng hoặc mối tương quan của họ sẽ …

Đọc tiếp »

Ngày 100: Sống sự thật

“Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu hoà sẽ được con dòng cháu giống.” (Tv 37:37) Trung thực không chỉ là nói sự thật. Đó còn là việc đang sống chân thực. Khi bạn làm theo kỳ vọng của những người xung quanh thay vì …

Đọc tiếp »

Ngày 99: Không có những bí mật

“Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37:5) Bạn không thể giữ bí mật với Thiên Chúa. Ngài biết bạn từ trong ra ngoài. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Có thể …

Đọc tiếp »

Ngày 98: Mọi lời cầu xin

“Lạy CHÚA, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn; Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ.” (Tv 10:17) Xin cứu giúp! là lời cầu nguyện mà mọi trái tim đều biết cách để khấn xin ra sao, ngay cả những người không chắc liệu Thiên …

Đọc tiếp »