dongmancoichihoavn

Ngày 54: Từng ngày từng giờ

“Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,  cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.” (Tv 119, 175) Một người chạy maratông không khởi sự ngay việc chạy 26 dặm (miles). Cô ấy phải bắt đầu từ từ, lấy sức, và đẩy mình về phía trước …

Đọc tiếp »

Ngày 52: Lời trao ban

“Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,  đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.” (Tv 138, 3) Một lời khích lệ có thể vươn xa trong việc củng cố tâm hồn chúng ta. Có hay không lời đó đến từ một người bạn, người thân, người lạ, …

Đọc tiếp »