Giám Mục đi chân đất vác thánh giá chúc lành cho thành phố, gây xúc động mạnh tại Ý.