Nhật kí tổng công hội XXIII

“Hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo” (St 17:1)

Từ ngày 09–07–2019 đến ngày 25–07–2019

Ngày 26 – 07 – 2019

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!

Trong Thánh lễ sáng nay, các Đại biểu đã hiệp ý tạ ơn Chúa và xin ơn bình an sau hơn 2 tuần nhóm họp Tổng Công Hội XXIII. Đây quả là thời gian ân sủng, thời gian Thiên Chúa viếng thăm và thi ân giáng phúc cho Hội Dòng!

Chính trong thời khắc lịch sử này, các Đại biểu đã có cơ hội nhìn lại hành trình sống đời tận hiến và sứ vụ của chị em Mân Côi toàn Dòng, bao gồm những điểm sáng và bóng tối. Mặc dù còn đó những khó khăn, thách đố mà mỗi Tỉnh Dòng, cộng đoàn hay bản thân chị em phải đối diện, nhưng không thiếu những hoa trái và hồng ân Chúa luôn tặng ban cho Hội Dòng. Xác tín điều này, các Đại biểu đặt niềm tin yêu, phó thác nơi lòng thương xót Chúa khi Tổng Công Hội XXIII kết thúc và chính thức bước vào Nhiệm khoá 2019 – 2023!

Và, trước khi cùng nhau biểu quyết về một số vấn đề quan trọng, các Đại biểu đã một lần nữa trao đổi những gì còn khúc mắc. Tiếp theo đó là việc lắng nghe Biên bản, Tâm thư Tổng Công Hội và Thư Chung, để các Đại biểu duyệt xét lại những gì đã họp bàn, nhấn mạnh và quyết định trong thời gian Tổng Tu nghị. Trường hợp có điểm nào chưa rõ ràng hoặc quên sót, các Đại biểu có thể góp ý bổ sung hoặc điều chỉnh ý tưởng sao cho tốt hơn.

Sau cùng, Chị Bề trên Tổng quyền cám ơn sự hiện diện của từng Đại biểu trong Tổng Công Hội XXIII, cùng với những đóng góp ý kiến, chia sẻ, thao thức, khát vọng cho việc canh tân thích nghi và phát triển Dòng. Chị cầu chúc các Đại biểu sức khoẻ, niềm vui khi trở về Tỉnh Dòng với những sứ vụ đang đảm nhận. Chị cũng ước mong những định hướng của Tổng Hội được hiện thực hoá và sinh nhiều hoa trái tại các Tỉnh Dòng. Chị đồng thời bày tỏ tâm tình biết ơn đến Ban Trung Ương mãn nhiệm, đặc biệt 2 Chị Cựu Vũ Thanh và Hằng Nga.

Tạ ơn Chúa, Tổng Công Hội XXIII chính thức khép lại lúc 11g45 tại Trụ sở Trung Ương, mở ra một bước ngoặt mới trong lịch sử Hội Dòng! Xin chân thành cám ơn các Bà, các Chị Phụ trách, từng chị từng em trong 2 Tỉnh Dòng – đã đồng hành với các Đại biểu trong kinh nguyện, hy sinh, để Tổng Công Hội XXIII được khởi sự và hoàn thành tốt đẹp, bình an. Qua bàn tay Mẹ Maria Mân Côi và sự phù hộ của Đức Cha Tổ Phụ, nguyện xin Thần Linh Chúa hướng dẫn chị em Mân Côi toàn Dòng sẽ “bước đi trước mặt Chúa và sống hoàn hảo” trong Nhiệm khoá mới này!

Ngày 25 – 07 – 2019

“Ai vâng giữ lề luật Dòng, thì ấy là người vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời, mà ai vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời, tức là được đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu thương phù hộ.”

(GSD I, tr. 315)

Kết thúc việc họp bàn về Tu chính Hiến luật và Nội quy Dòng, Ban soạn thảo cùng với các Đại biểu tiếp tục xét duyệt và trao đổi các chương còn lại:

–       Chương XIII: Quản trị Cộng đoàn

–       Chương XIV: Việc bầu cử trong Dòng

–       Chương XV: Quản trị tài sản vật chất

–       Chương XVI: Việc rời bỏ Hội Dòng

–       Phụ Chương: Luật lệ của Dòng

Thời gian Tổng Tu nghị đang dần khép lại… Các Đại biểu vẫn một lòng một ý trong việc tìm kiếm ích chung, tích cực trao đổi những thắc mắc, chia sẻ những kinh nghiệm, và cùng nhau làm sáng tỏ hơn những vấn đề chưa rõ. Nhờ đó, Ban soạn thảo có thêm ý tưởng và sự thống nhất trong việc Tu chính Hiến luật và Nội quy Dòng. Chắc hẳn Bản Luật được tu chính sẽ có những điều xem ra mới mẻ với chị em, nhưng tất cả đều theo sát ý hướng của Đức Cha Tổ Phụ và tinh thần của Giáo Luật, đồng thời đáp ứng mục đích canh tân thích nghi và phát triển Dòng, là một trong những việc phải thực hiện trong Tổng Công Hội.

Trong quá trình trao đổi ý kiến, các Đại biểu tỏ rõ những thao thức về sự nên thánh của chị em, cũng như khao khát cho sự thăng tiến của toàn Dòng. Đã không thiếu những vấn đề đòi hỏi các Đại biểu phải ưu tư, cân nhắc, bàn đi bàn lại…, hầu có thể tìm ra những điều phù hợp, khả thi hoặc mở ra những phương thức tốt nhất cho đời sống tận hiến của chị em, dù ở Hoa Kỳ hay Việt Nam.

Mặc dù có những quan điểm và trải nghiệm khác nhau – về bối cảnh văn hoá hay môi trường sứ vụ, nhưng các Đại biểu của 2 Tỉnh Dòng luôn đi đến một sự đồng thuận cho những vấn đề được đặt ra. Trong niềm tin, đây chính là Ơn Hiệp Nhất mà Chúa Thánh Thần ban cho Tổng Công Hội nói chung và trên từng Đại biểu nói riêng! Xin Ngài tiếp tục soi sáng và hướng dẫn, để “Nghị quyết Tổng Công Hội” được chúc lành, thánh hoá và mang lại hoa trái cho chị em Mân Côi toàn Dòng!

Cách riêng, trong tâm tình hiệp thông, các Đại biểu đã cầu nguyện và chúc mừng Bổn mạng 2 Đại biểu: Chị M. Giacôbê Hằng Nga và Chị M. Anna Kim Dung!

Ngày 24 – 07 – 2019

“Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại!” (Tv 119:97). 

Tiếp tục việc họp bàn về Tu chính Hiến luật và Nội quy Dòng, Ban soạn thảo cùng với các Đại biểu xét duyệt và trao đổi:

–         Chương X: Tổng quát việc quản trị trong Dòng

–         Chương XI: Quản trị toàn Dòng

–         Chương XII: Quản trị Tỉnh Dòng

Khi chuẩn bị cho việc Tu chính Hiến luật và Nội quy Dòng, Ban soạn thảo đã hết lòng vì công việc chung, bằng cách đọc các tài liệu liên quan và mời các cha chuyên môn. Với ý thức về sự giới hạn của mình, Ban soạn thảo đã luôn theo sát sự hướng dẫn của Giáo Hội, cũng như nghiên cứu thêm những bản văn khác của Giáo Hội, để hiểu rõ thêm những gì chưa thấu đáo, hoặc để biết cách đưa những khoản Giáo luật phù hợp vào Hiến luật Dòng… Vì Luật Giáo Hội luôn nhắm đến ích lợi của các tu sĩ – về đời sống thánh hiến, đời sống thiêng liêng, sứ vụ…, nên Ban soạn thảo luôn cố gắng tìm hiểu ý muốn của Giáo Hội, và làm theo những đòi hỏi của Giáo Luật.

Thực tế, kết quả của Hiến luật Dòng năm 2005 đã đưa đến khá nhiều thay đổi so với nếp sống tu trì có trước của Dòng, và Ban soạn thảo đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Hiện tại, đang khi nỗ lực chu toàn trách vụ của mình, Ban soạn thảo không chỉ đi theo sự hướng dẫn của Giáo Hội và ý hướng của Đức Cha Tổ Phụ, nhưng còn lắng nghe và thâu nhận những ý kiến của các Đại biểu; đặc biệt, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, Ban soạn thảo hy vọng mình có thể thi hành trách vụ cách tốt nhất trong đường lối Chúa. Ban soạn thảo cũng mong chờ thế hệ đàn em sẽ tiếp nối và sửa sai những gì đã và đang thực hiện.

Phần chị em, một khi nhận ra tình thương của Chúa bao phủ trên mọi công việc của Hội Dòng, ngang qua các vị trung gian đang nỗ lực vun đắp và xây dựng Hội Dòng, chắc chắn sẽ đón nhận những thành quả Chúa ban với lòng biết ơn sâu xa. Qua đó, chị em cũng được tăng thêm niềm tin cậy mến nơi lòng thương xót Chúa!   

Chị em có lẽ trải nghiệm rằng, tự sức mình, không ai có thể sống và thi hành lề luật cách dễ dàng, trọn hảo. Chỉ nhờ Ơn Chúa và với Chúa, chị em mới có thể sẵn sàng bỏ ý riêng mình để đi theo những đòi hỏi của luật lệ, hoặc nhận ra những hoa trái của việc sống theo luật, để thực thi lề luật với tất cả sự tự do nội tâm và yêu mến!

Ngày 23 – 07 – 2019

“Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó.”

                                                                                                                              (Tv 119:35)

Sang ngày thứ hai khi họp bàn về Tu chính Hiến luật và Nội quy Dòng, các Đại biểu tiếp tục xét duyệt lại các chương sau:

–       Chương IV: Sứ vụ truyền giáo của Dòng

–       Chương V: Tổng quát việc Huấn luyện

–       Chương VI: Tiền Tập Viện

–       Chương VII: Khoá Tập

–       Chương VIII: Khấn Dòng

–       Chương IX: Huấn luyện liên tục

Kinh nghiệm cho thấy, bất kỳ một tập thể lớn hay nhỏ nào – trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội – đều có những nội quy hoặc quy ước chung cho các thành viên sống trong đó, với những hướng dẫn cụ thể và mục tiêu rõ ràng. Quan trọng hơn, chính Thiên Chúa đã ban truyền các Thánh chỉ (Lề Luật) qua các vị trung gian (như Môsê) để hướng dẫn Dân Israel đi trong đường lối của Người, nhằm đưa dẫn họ đạt đến sự tự do, hạnh phúc. Lề Luật Chúa vì thế là hồng ân quý giá Chúa dành tặng cho Dân Người, và tự bản chất là tình yêu thương, không phải là áp lực hay gánh nặng đặt ra cho họ.

Như vậy, Hiến luật và Nội quy Dòng được soạn thảo là vì chị em và cho chị em. Nơi Luật Dòng, chị em tìm thấy nghĩa vụ và quyền lợi của mình, theo tinh thần Phúc Âm, sự hướng dẫn của Giáo Hội và ý hướng của Đức Cha Tổ Phụ. Mục đích trên hết vẫn là giúp chị em sống trưởng thành và nên thánh mỗi ngày mỗi hơn trong Ơn gọi Mân Côi.

Để Luật Dòng không còn là gánh nặng hay gò bó, hoặc thậm chí để tránh tình trạng nới luật hay lách luật trong Dòng, phải chăng nơi mỗi chị em cần lắm tâm tình yêu mến và khát vọng nên thánh? Thánh Augustinô đã từng nói, “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm” (ama et fac quod vis). Tự bản chất, việc sống theo luật đòi hỏi chị em ít nhiều sự từ bỏ ý riêng. Nhưng, càng yêu mến Luật Dòng và mong muốn sự hoàn thiện bản thân, chị em càng chủ động và tự nguyện đi theo nếp sống kỷ luật Dòng. Chị em chắc hẳn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh thoát; chị em đồng thời lan toả sự an vui, hạnh phúc đến những ai chị em sống cùng và sống với! Luật vì thế luôn đem lại sự tự do đích thực cho chính chị em và người khác!

Ngày 22 – 07 – 2019

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công Hội XXIII là việc Tu chính Hiến luật và Nội quy Dòng. Trong mỗi hội dòng, Hiến luật là Bản luật chính thức đề ra những quy luật sống cho hội dòng và từng thành viên, được hướng dẫn bởi tinh thần Phúc Âm, các giáo huấn của Giáo Hội và theo tinh thần của Đấng Sáng Lập. Theo Giáo luật điều 587, Hiến luật của mỗi hội dòng có 2 mục đích chính:

1.  Đưa ra đường hướng để giúp hội dòng và các thành viên sống đúng ơn gọi, đồng thời giữ vững đặc sủng và hướng đến mục đích đời sống thánh hiến là đạt đến sự trọn hảo.

2.  Xác định rõ ràng những quyền lợi và bổn phận của từng thành viên, đâu là những điều cần thiết về khía cạnh pháp lý trong Giáo Hội hoàn vũ, trong giáo hội địa phương và ngay trong hội dòng.

Dựa vào bản Hiến Luật Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hoà (2005), Ban nghiên cứu của Hội Dòng đã từng bước duyệt lại Hiến luật Dòng và soạn thảo cuốn Nội Quy Dòng, để chị em toàn Dòng có một Bản Luật hoàn chỉnh, đầy đủ và rõ ràng hơn; đặc biệt, để giúp chị em tìm sống theo Thánh Ý trong đời tận hiến Mân Côi, vì “sống theo luật là sống theo Chúa.”

Hôm nay, các Đại biểu cùng nhau duyệt xét lại Bản Luật, để thống nhất với nhau về những gì cần sửa đổi, bao gồm:

–      Chương I: Đời sống Thánh hiến

–      Chương II: Đời sống Thiêng liêng và Cầu nguyện

–      Chương III: Đời sống Cộng đoàn.

Noi gương Chúa Giêsu – Đấng luôn trân trọng và nâng cao việc sống tinh thần lề luật, đặc biệt luật yêu thương – chị em Mân Côi cũng được mời gọi sống và yêu mến lề luật, trong đó có Luật Dòng. Chính Đức Cha Tổ Phụ kính yêu đã soạn thảo “Luật phép Dòng Con Cái Đức Bà Mân Côi I” (1940) ngay khi bắt đầu thiết lập Hội Dòng. Đó như là kim chỉ nam giúp chị em tìm kiếm và thực thi Thánh Ý, để trở nên trọn hảo mỗi ngày mỗi hơn.

Chắc hẳn, càng tự nguyện bỏ mình để khép mình vào kỷ luật, với khao khát chọn sống theo ý Chúa qua Luật Dòng, chị em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát khi bước đi trên con đường lề luật. Cùng với các Đại biểu, Ban soạn thảo cũng rất thận trọng, cân nhắc khi xét duyệt lại Hiến luật và Nội quy Dòng, với mong ước chị em có thể an vui và hạnh phúc khi đưa Luật Dòng vào đời sống thường nhật, đặc biệt là luật đức ái trọn hảo – vừa là trọng tâm và vừa là điểm đến của tất cả mọi luật!

Ngày 21 – 07 – 2019

HL 61.3: “Các quyền bính trong Dòng được nhìn nhận phát xuất từ Thiên Chúa, được trao ban qua Giáo Hội, nhằm phục vụ cho ơn gọi tu trì. Nhưng những quyền bính ấy được thực thi với tinh thần khiêm tốn và phục vụ, theo gương Đức Kitô, ‘Đấng đã đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người’.”

Tuy là ngày Sabat, nhưng Tổng Tu nghị vẫn tiến hành và tập trung vào Việc Quản trị trong Dòng. Lãnh đạo thực chất là một ơn gọi, một trách vụ cao quý, nhưng không thiếu khó khăn và thách đố. Riêng mỗi vị lãnh đạo trong Dòng, cần thông hiểu Luật Dòng và đi theo những định hướng của Dòng từ các Tổng Hội, Tỉnh Hội; đồng thời, luôn biết đầu tư, học hỏi, nghiên cứu để biết cách tìm ra Ý Chúa cho mình, cho Dòng hay cộng đoàn. Khi có tầm nhìn rộng và đồng lòng nhắm ích chung, các bề trên và phụ trách sẽ có thể hiệp nhất trong những ý hướng chung, tạo sự hoà hợp, thống nhất dễ dàng hơn nơi các thành viên. Chính sự hiệp nhất có thể nâng cao sự hợp tác và khả năng lãnh đạo, hầu nâng cao chất lượng điều hành và đời sống của chị em trong Dòng.

Từ những nhận định và kiến nghị của chị em toàn Dòng, các Đại biểu nhận ra tâm tình biết ơn của nhiều chị em đối với Mẹ Dòng; đặc biệt là cảm thức thuộc về và tinh thần hiệp nhất, yêu thương trong sự tích cực cộng tác với các bề trên và hữu trách để xây dựng và phát triển Hội Dòng. Đây cũng là dịp thuận tiện để các Đại biểu xét lại việc quản trị trong Dòng, giúp nhìn nhận những thiếu sót, lỗ hổng còn tồn đọng. Thực tế, đâu đó vẫn còn những trục trặc hay bất ổn trong việc điều hành, quản trị. Ước mong các bề trên và phụ trách ở 2 Tỉnh Dòng cũng như các cộng đoàn xem lại, hầu giúp cho Tỉnh Dòng mình, cộng đoàn mình được thăng tiến.

Chắc hẳn, việc quản trị luôn phải được đầu tư trong đời sống cầu nguyện; các vị lãnh đạo vì thế rất cần sự gắn bó sâu xa với Thiên Chúa và tỉnh thức trước những gợi ý của Chúa Thánh Thần! Bên cạnh đó, việc lắng nghe và quan tâm, cùng nhiều nhân đức cần thiết khác, rất cần các vị bề trên và phụ trách nuôi dưỡng luôn luôn.

Ban chiều, các Đại biểu họp bàn về Kế hoạch tài chánh của Dòng.

Kết thúc ngày Sabat, các Đại biểu hiệp nhất trong Chuỗi Mân Côi và thờ lạy Thánh Thể. Tạ ơn Chúa về những gì đang diễn tiến trong Tổng Tu nghị! Và, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, nguyện xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho những ai đang trong vai trò điều hành, quản trị, dù đó là một cộng đoàn lớn hay nhỏ, một trường lớn hay một nhóm trẻ…

Ngày 20 – 07 – 2019

ĐCTP: “Cho được nên một nữ tu thánh thiện cho mình và hữu ích cho xã hội, thì hằng phải tập tành mọi nhân đức, đi cho đến đỉnh trọn lành” (GSD I:97).

Bàn về chủ đề Thường Huấn, sau khi cùng nhau nghe qua những định hướng từ Luật Dòng, Đấng Sáng lập và Giáo Hội, cũng như những nhận định và kiến nghị của chị em, các Đại biểu trao đổi về những vấn đề như:

–      Một số nguyên nhân đưa đến sự sa sút sau giai đoạn vĩnh khấn.

–      Vai trò đồng hành trong giai đoạn Thường huấn.

–      Chương trình bồi dưỡng giúp chị em thăng tiến đời sống tận hiến và sứ vụ…

Từ những chia sẻ và trải nghiệm, các Đại biểu mong ước chị em tiếp tục đào luyện bản thân. Chính mỗi chị em nắm vị trí then chốt trong giai đoạn huấn luyện trường kỳ, vì không ai biết rõ hơn những nhu cầu cũng như giới hạn của bản thân, và cũng không ai có thể thay thế chị em đảm nhận sự huấn luyện mình. Nhà Dòng hay Bề trên có trách nhiệm trong việc thường huấn, nhưng với tự do Chúa ban, mỗi chị em vẫn phải chịu trách nhiệm và cộng tác tích cực với việc thường huấn ấy.

Trong tình thương, ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa, chị em ý thức và tiếp tục vun đắp những gì bản thân đã được gieo trồng trong giai đoạn huấn luyện sơ khởi. Trên tiến trình nên người, nên thánh của mình, khi càng thao thức, khao khát cho sự trưởng thành và nên thánh ấy, mỗi chị em sẽ tận dụng và trân trọng cả những thuận lợi cũng như bất lợi trong đời tận hiến, sứ vụ, tương quan… để đối diện, thay đổi và thăng tiến mình từ chiều sâu. Như thế, mỗi chị em Mân Côi được mời gọi duy trì, nuôi dưỡng những gì tốt đẹp sẵn có không chỉ nơi bản thân, nhưng ngay trong môi trường và cộng đoàn mình đang phục vụ…

Sau chủ đề Thường huấn, các Đại biểu bàn về Nghi thức Khấn Dòng, vì có một số nội dung cần được thay đổi và thích nghi.

Đặc biệt, vào lúc 16g00, đã có Nghi thức chuyển trao sứ vụ cho Tân Bề trên Tổng quyền và Ban Quản trị nhiệm khoá 2019 – 2023. Ngoài sự tham dự của các Đại biểu, đã có sự hiện diện của các Chị Phụ trách và đại diện chị em Mân Côi xa gần để chúc mừng Tân Bề trên Tổng quyền và các Chị Tổng Cố vấn. Trong tâm tình hiệp nhất, yêu thương, chị em Mân Côi toàn Dòng cầu chúc Chị Bề trên và Ban Quản trị nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc, thánh thiện khi can đảm và quảng đại lãnh nhận sứ vụ hướng dẫn Hội Dòng!

Ngày 19 – 07 – 2019

HL 38.2: “Trung thành với ý hướng ban đầu và đặc sủng của Đấng Sáng Lập, sứ mạng của chị em Mân Côi bao gồm việc giáo dục đức tin cho các tín hữu, rao giảng Tin Mừng cho lương dân và phục vụ người nghèo, trong các hoạt động mục vụ giáo xứ, giáo dục, y tế, từ thiện và xã hội.”

Khi tìm đọc lại các bút tích của Đức Cha Tổ Phụ (ĐCTP), ngài không nói về hai từ “sứ vụ”, nhưng ngài có nói đến mục đích riêng của Dòng là giúp vào việc truyền giáo; đây cũng chính là căn tính, là bản chất của Dòng. Tự bản chất, sứ vụ truyền giáo là trách nhiệm của các Kitô hữu và tu sĩ – dù sống Dòng hoạt động hay chiêm niệm. Đối với Hội Dòng, việc truyền giáo vẫn đi theo ý hướng ban đầu của ngài:

–   Dạy dỗ các em tại các xứ và các họ; ưu tiên cho việc coi sóc thiếu nhi Thánh Thể và Hội Trung binh (Hiến pháp Dòng năm 1940 và 1946).

–    Coi sóc bệnh nhân, đau yếu; có thể coi sóc các nhà dục anh trong giáo phận.

–    Đến với người nghèo, quan tâm đến lương dân và rửa tội cho họ trong những trường hợp cần kíp.

–    Làm bất cứ điều gì Bề trên địa phận bảo…

Như thế, bản chất của Dòng là tham gia vào việc Truyền giáo, dựa vào những công việc ĐCTP đã hoạch định, tại các giáo xứ, giáo họ và cho lương dân. Còn cách truyền giáo thế nào thì Dòng vẫn phải tiếp tục khám phá, đào sâu; ngài nhắm đến 2 đối tượng rõ ràng: với người có Đức tin thì giáo dục Đức tin, còn lương dân thì rao giảng Tin Mừng cho họ.

Trách nhiệm của Tổng Hội là đào sâu thêm ý hướng ban đầu của Đấng Sáng lập để thích nghi và canh tân. Chắc hẳn, truyền giáo phải dựa trên ý hướng của ĐCTP, nhưng cũng cần đi theo sự hướng dẫn của Giáo Hội đương thời. Đồng thời, đang khi chị em Mân Côi thi hành sứ vụ truyền giáo, chị em ý thức rằng, đó trước hết là công việc của Chúa Thánh Thần, để có thể biết mình đang làm việc của Chúa, nhân danh cộng đoàn hay cho cá nhân, và công việc đó luôn cần diễn tả tình yêu Thiên Chúa qua lối sống, hành xử, thi hành sứ vụ… của mỗi chị em.

Khép lại chủ đề về Sứ vụ, các Đại biểu bàn họp về Việc Huấn luyện Sơ khởi. Dựa vào những định hướng của Luật Dòng và Giáo Hội, những nhận định và kiến nghị của chị em, các Đại biểu trao đổi với nhau về những điểm cần bổ sung, thăng tiến cho sứ mạng đào tạo trong Hội Dòng. Ước mơ rất nhiều, nhưng mọi sự vẫn cần đến Ơn Chúa tác động và làm việc trên từng Ơn gọi!

Ngày 18 – 07 – 2019

“Càng giữ luật cho chín chắn thì càng nên thánh thiện” (GSD I:316).

“Ở nhà dòng cốt nhất là để mở Nước Chúa, làm chị dòng cốt nhất để cứu linh hồn người ta, giúp việc Hội Thánh, làm cho Chúa được vinh danh” (GSD I:326).

Khi bàn họp về Nếp sống Kỷ luật, các Đại biểu đi từ những định hướng trong Kinh Thánh, Luật Dòng, Đức Cha Tổ Phụ và ĐGH Phanxicô. Cách riêng, dựa vào những nhận định và đề nghị của chị em, các Đại biểu như rất băn khoăn, thao thức và trăn trở về đời sống kỷ luật của chị em Mân Côi toàn Dòng về một số điểm như:

–    Tinh thần sống kỷ luật theo Hiến luật, Nội quy và Quy chế Tỉnh Dòng.

–    Luật nội vi, việc nới luật hoặc lách luật.

–    Trang phục, du lịch, thăm viếng…

–    Sự trưởng thành, trách nhiệm và mục đích khi sử dụng các phương tiện truyền thông: facebook, viber, zalo, facetime…

Tự bản chất, đời sống thánh hiến luôn bao hàm nề nếp tu trì. Chị em Mân Côi cần tái xác tín sự hy sinh, từ bỏ và trở về với tinh thần kỷ luật của đời thánh hiến – cũng là Ơn gọi mà chính chị em tự nguyện bước vào. Bổn phận của chị em vì thế là trung thành và tuân giữ luật Dòng, vươn tới đỉnh trọn lành như Chúa muốn. Hy vọng khi đọc lại những ấn định của Luật Dòng, cùng sự tích cực giữ luật và diễn đạt nếp sống kỷ luật qua cuộc sống thường nhật, chị em có thể tìm ra hoa trái của việc yêu mến lề luật và sống theo luật. Một khi lề luật trở nên nhẹ nhàng, chị em có thể đạt đến chiều sâu và sự tự do trong tâm hồn; đời sống tận hiến của chị em cũng trưởng thành, thanh thoát. Chắc hẳn, càng giữ luật trọn hảo, chị em càng biểu lộ lòng yêu mến Chúa và khao khát sự hoàn thiện trong đời tận hiến của mình!

Chủ đề các Đại biểu bàn họp tiếp theo là về Đời sống sứ vụ. Nhờ Ơn Chúa, các cộng đoàn và chị em Mân Côi khắp nơi vẫn đang hăng say và nhiệt tâm với sứ mạng Hội Dòng trao phó. Các Đại biểu nhìn nhận sự tiếp tục gìn giữ và thăng tiến những công vụ mà các cộng đoàn và chị em đang đảm nhận. Tuy nhiên, xét theo tinh thần và đặc sủng của Đấng Sáng Lập, cùng với lời mời gọi “đi đến vùng ngoại biên” của ĐGH Phanxicô, Hội Dòng cần mở rộng cách tích cực hơn sứ vụ truyền giáo thể theo nhu cầu của con người thời đại. Cách cụ thể, các cộng đoàn gần xa cần quan tâm hơn nữa, cũng như có những phương thức truyền giáo thực tiễn để có thể đi đến với những thành phần nghèo khó, cô đơn đang sống quanh mình.

Ngày 17 – 07 – 2019

“Cái căn bản cốt yếu của tất cả đời sống chị em là phải luôn luôn đặt các việc thiêng liêng lên hàng thứ nhất” (GSD I, 438).

“Nhà dòng như một gia đình, phải có sự bằng yên hoà thuận, phải biết phép lịch sự mà cư xử với nhau, ai nấy một lòng một ý lo đến ích chung” (GSD I, 328).

Sang ngày thứ 2 của Tổng Tu nghị, các Đại biểu bàn định trước hết về Đời sống thiêng liêng và Cầu nguyện. Qua những nhận định của chị em, bên cạnh những điểm son, vẫn còn đó những uể oải, sa sút về đời sống tâm linh của một số chị em. Nhìn chung, các cộng đoàn đã cố gắng sắp xếp thời gian, lịch trình cho đời sống thiêng liêng cách rõ ràng, ổn định; bên cạnh đó, phần lớn các chị em cũng ý thức, quan tâm trau dồi đời sống thiêng liêng của mình. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những trắc trở, thiếu chất lượng, thiếu hiệu quả… trong đời sống thiêng liêng và cầu nguyện.

Từ hiện trạng trên, các Đại biểu cùng trao đổi một số điểm như:

          –  Đâu là những nguyên nhân của sự trắc trở, sa sút trong đời sống thiêng liêng và cầu nguyện?

–  Phải chăng đời sống thiêng liêng sa sút là do tâm – sinh lý không ổn định, việc lạm dụng khi sử dụng Internet, những cuốn 

    hút của thế giới bên ngoài, hoặc những áp lực của công việc, sứ vụ, bổn phận?

         –  Để cho đời sống thiêng liêng trở nên sâu sắc hơn, chị em Mân Côi cần có những phương thế cụ thể nào? 

         –  Làm thế nào để có sự quân bình giữa đời sống tâm linh và hoạt động của người nữ tu Mân Côi?

Sau khi trao đổi và đúc kết về Đời sống thiêng liêng và cầu nguyện, các Đại biểu tiếp tục bàn họp về Đời sống cộng đoàn của chị em Mân Côi. Từ những nhận định và kiến nghị của chị em, đã có những cộng đoàn sống rất hài hoà, tươi nở; chị em sống an vui, hiền hoà… Tuy nhiên, vẫn có những cộng đoàn chị em không bình an, hạnh phúc. Và, cùng với nhau, các Đại biểu trao đổi về những nguyên nhân của sự bất hoà, bất an, thách đố… còn tồn đọng trong tương quan chị em cũng như nếp sống cộng đoàn Mân Côi. Đồng thời, các Đại biểu cùng thảo luận và ước mong tìm ra cách thế để khắc phục những khó khăn mà chị em đã nhận định và nêu lên.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần đồng hành với Tổng Tu nghị, giúp các Đại biểu biết lắng nghe và tìm ra hướng đi cho toàn Dòng theo Thánh Ý!

Ngày 16 – 07 – 2019

Theo Hiến luật Dòng số 75.2, trong phần Tổng Tu nghị, các Đại biểu cần bàn luận và biểu quyết những vấn đề sau:

– Định hướng và tìm phương pháp xúc tiến việc canh tân và phát triển Dòng.

– Duyệt xét và quyết định những vấn đề quan trọng trong Dòng.

– Thảo luận những ý kiến, những đề nghị của chị em trong Dòng, và bàn định những vấn đề quan trọng khác…

Trước khi họp bàn về Tinh thần Dòng, Linh đạo Dòng và Đời Sống Thánh Hiến, các Đại biểu cùng lắng nghe một số Định hướng từ Hiến Luật, Giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ và ĐGH Phanxicô. Đồng thời, dựa vào những nhận định và kiến nghị của chị em toàn Dòng, các Đại biểu đã cùng nhau trao đổi những điểm chính yếu như:

– Việc sống tinh thần Luật Dòng.

– Đào sâu căn tính Mân Côi.

– Củng cố tinh thần sống Đức Ái của Đấng Sáng lập.

– Tìm về ý nghĩa và căn tính của đời sống thánh hiến.

– Nguyên nhân của những “bóng tối” trong đời sống thánh hiến.

– Làm thế nào để sống triển nở, hạnh phúc đời tu Mân Côi…

Qua những chia sẻ của các Đại biểu, Chị Bề trên Tổng quyền mời gọi mỗi Tỉnh Dòng, mỗi cộng đoàn và mỗi cá nhân cần đối diện với những khó khăn, những “bóng tối” hiện tại để khắc phục, giải quyết… Đặc biệt, chiều kích thánh thiêng cần được tái thể hiện trong Ơn gọi Mân Côi. Những phương thế tự nhiên và siêu nhiên giúp chị em sống tròn đầy 3 lời khấn cần được trân quý và khám phá thêm. Chị em cũng ý thức việc trả lại vị trí hay giá trị trung tâm của đời sống thánh hiến. Và, mong sao mỗi chị em cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc trong đời tu Mân Côi!

Ngày 15 – 07 – 2019

Bầu cử Bề trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn

Trong Thánh Lễ Tạ ơn lúc 5g30 sáng nay, các Đại biểu cùng với Cha Chủ tế hiệp ý cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần cho việc bầu cử Bề trên Tổng quyền (BTTQ) và Ban Tổng Cố vấn nhiệm khóa 2019 – 2023. Theo Chương trình, các Đại biểu đã có mặt đầy đủ tại Phòng Hội Trung Ương Dòng lúc 7g30, chào đón vị chủ tọa – Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Sau phần giới thiệu các Đại biểu của Chị Tổng Thư ký, Đức Cha Giuse có đôi lời nhắn nhủ đến các Đại biểu, dựa theo Giáo luật số 631:

1.  Tổng Công Hội thay mặt Hội Dòng cho một dấu chỉ Duy nhất trong tình bác ái, với 3 yếu tố: đồng nhất trong điều căn bản, linh động trong điều phụ thuộc và bác ái trong mọi sự. Ở đây, điều cốt yếu là sự hiệp nhất trong tình bác ái giữa chi dòng Hoa Kỳ và Việt Nam.

2.  Về phần Tu nghị, các đại biểu được mời gọi để bàn họp, phân định và tìm ra cách thế để bảo vệ gia sản của Hội Dòng, đồng thời, làm thế nào để có thể thích nghi và canh tân gia sản Dòng ấy trong mọi hoàn cảnh. Việc bàn họp và phân định này cần có:

–   Lắng nghe và nhận biết vấn đề đó là gì.

–  Giải thích, làm sáng tỏ vấn đề dưới ánh sáng của Lời Chúa, theo sự hướng dẫn của Giáo Hội và Linh đạo Dòng, cùng với lời cầu nguyện.

–   Quyết định dứt khoát cùng với Chúa Thánh Thần!

3.  Theo Sách Tông Đồ Công vụ 1:15-26, có 3 tiêu chuẩn cho việc bầu chọn một vị lãnh đạo cộng đoàn hay hội dòng:

–     Biết và gắn bó với Chúa Giêsu.

–     Hiệp thông với mọi chị em trong Hội Dòng.

–   Truyền giáo cùng với chị em để làm chứng cho Chúa Phục sinh; không đóng kín trong Hội Dòng mình, nhưng hướng dẫn cộng đoàn loan báo Tin Mừng cho thế giới, vì tất cả chúng ta đều sống trong Mầu nhiệm Giáo hội hiệp thông.

Phần Bẩu cử BTTQ được bắt đầu với Kinh khai mạc – “Veni Creator Spiritus” (“Come Creator Spirit”). Sau phần bỏ phiếu của các Đại biểu, dưới sự chủ tọa và chuẩn nhận của Đức Cha Giuse, Chị M. Rose Vũ Thị Loan, Fmsr đã tái đắc cử Tân Bề trên Tổng quyền nhiệm khóa 2019 – 2023. Trước mặt Đức Cha chủ tọa và các Đại biểu, Chị Tân BTTQ ôm Thánh Giá và tuyên thệ. Tiếp theo đó, các Đại biểu lần lượt tiến vào Nhà Nguyện với Chị Tân BTTQ để dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ và cầu xin cho Chị, đồng thời đại diện chị em Mân Côi toàn Dòng tới nhận quyền Bề trên Tổng quyền.

Phiên họp bầu cử được tiếp tục với phần bầu cử các Chị Tổng Cố vấn (TCV), do Tân BTTQ chủ tọa. Và, sau phần bỏ phiếu bầu từng chị, kết quả của Ban TCV cho nhiệm khóa 2019 – 2023 gồm có:

–     Chị TCV 1: M. Martine Nguyễn Thiên An, Fmsr

–     Chị TCV 2: M. Gaudentia Bùi Thị Xuân Huệ, Fmsr

–     Chị TCV 3: Maria Trần Thị Nên, Fmsr

–     Chị TCV 4: Maria Trần Thị Tố Oanh, Fmsr

Sau khi các Chị Tổng Cố vấn vừa đắc cử tuyên thệ, các Đại biểu hiệp cùng với Mẹ Maria dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua bài hát Magnificat. Phiên họp bầu cử kết thúc. Tân BTTQ và Ban TCV chuẩn bị các công việc cho phần Tổng Tu Nghị ngày mai. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành với Tổng Công Hội XXIII!

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sứ vụ ưu tiên của nữ tu Mân Côi

“In Omni Patientia et Doctrina: Hết lòng nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn” (2 Tm 4, 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese