Ngày 42: Thời điểm thích hợp

Hãy cậy trông vào CHÚA,

mạnh bạo lên, can đảm lên nào! 

Hãy cậy trông vào Chúa.”

(Tv 27, 14)

Sự liều lĩnh ban đầu có thể được nhìn thấy như một sự can đảm. Tuy nhiên, sự can đảm đích thực phải trả giá trước khi nó vượt lên mọi khó khăn. Giả như bạn đối diện với một quyết định mạo hiểm, thì điều cần thiết không chỉ là sự khôn ngoan trước khi bạn hành động, nó còn mang tính kinh thánh. Sách Giảng viên chương 3 câu 1 nhắc nhớ chúng ta: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.” Việc chờ đợi đến thời điểm thích hợp ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn và can đảm. Và không chỉ đơn giản cầu nguyện cho sự can đảm. Hãy cầu nguyện cho sự khôn ngoan để phân định “thời điểm thích hợp” ấy.

Lạy Cha, con van xin một lần nữa cho được ơn khôn ngoan. Con muốn ở lại trong sự hiện diện của Cha khi Cha làm đầy trong con nghị lực của Người. Xin chỉ cho con khi nào hành động và hành động ra sao trong những thúc động của Cha.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chút tâm tư

Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con. Con đã nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese