Đền thờ đã dành riêng cho Chúa

ĐỀN THỜ ĐÃ DÀNH RIÊNG CHO CHÚA

Lạy Chúa, một ngày mới đang được mở ra, tâm trí con đã hướng lên Chúa trong tâm  tình  cảm  tạ  ngay khi vừa thức giấc, và giờ đây con đến với Chúa trong Nhà Nguyện dành riêng cho Chúa, rồi lát nữa đây, chính Chúa lại đến với con trong Đền Thờ hồn xác con.

Lạy Chúa, xin giúp con biết  cộng tác với Chúa để thanh tẩy Đền Thờ tâm hồn của chính con, để Chúa tươi nét mặt khi ngự vào.

Lạy Chúa, xin dạy con biết kính sợ Chúa là Thiên Chúa rất yêu thương nhưng cũng rất công minh trong thưởng phạt, rất nhẫn nại nhưng cũng rất dứt khoát, rất nhân hậu nhưng cũng rất thẳng thắn.

Lạy Chúa, xin dạy con biết kính sợ Chúa, để không bao giờ dám “đi hai hàng” trong Giao Ước con đã ký với Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy con biết kính sợ Chúa, để con không bỏ qua những nhắc nhở của Chúa trong dịp Nhắc lại Lời Khấn năm nay.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin ban Thánh Thần Chúa mở tai, mở trí, và uốn nắn lòng con biết nghe Tiếng Chúa giờ này và không còn cứng lòng nữa.

Tin Mừng theo thánh Ga 2, 13-17

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

**

I. Chúa dứt khoát thanh tẩy Đền Thờ

Đoạn Tin Mừng nói đến việc buôn bán đổi chác tiền…, và chúng ta không thấy nói rõ về sự gian lận có xảy ra hay không. Chúng ta tự hỏi: nếu việc dâng cúng trong Đền Thờ chỉ chấp nhận loại tiền hợp pháp ở Giêrusalem, thì dịch vụ hoán đổi từ đồng tiền Rô-ma với hình hoàng đế Xê-da sang loại tiền này là cần thiết chứ! Nếu việc tế lễ chiên bò trong Đền Thờ là được phép, thì dịch vụ bán chiên bò tại chỗ tạo thuận tiện cho khách hành hương là hợp lý chứ!

Thế mà, Chúa đánh đuổi tất cả bọn họ. Phải chăng vì nơi đó là Nhà Cha của Người, là nơi đã được thánh hiến, dâng hiến cho Thiên Chúa, dành chủ quyền cho Thiên Chúa, đã trao số đỏ cho Chúa rồi.

Chắc cũng đã nhiều lần Chúa vào Đền thờ, việc buôn bán trao đổi vẫn diễn ra như vậy, nhưng lần này Chúa mới nổi giận. Có lẽ những lần trước Chúa cũng tỏ thái độ không bằng lòng nhưng còn kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ không ngờ rằng càng lúc việc buôn bán càng nhiều, càng choán chỗ nhiều hơn chăng?

Mức độ phản ứng của Chúa thật là mãnh liệt. Chúa tự nhận là Đấng hiền lành, thế mà lần này Ngài dùng roi, lấy dây thừng đâu đó chắp vội thành roi mà đánh đuổi. Ngài phản ứng mạnh đến độ ‘đổ tung’, ‘lật nhào’ bàn ghế. Bình thường chúng ta nghĩ Chúa sẽ giải thích cho họ, rồi từ từ chờ họ thay đổi, hay đuổi cách nào nhẹ nhàng từ từ chứ!

Phải chăng phản ứng mạnh nói lên mức độ trầm trọng của cái tội làm ô uế Đền Thờ? Phải chăng phản ứng mạnh nói lên việc thay đổi bộ mặt Đền Thờ là điều bắt buộc và khẩn cấp. Phải chăng phản ứng mạnh nói lên rằng bổn phận dọn dẹp cho sạch những thứ gì không phù hợp với Đền Thờ là việc phải thực hiện dứt khoát, rốt ráo không trì hoãn. “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”!

Chúa ơi, lòng con cũng là Đền Thờ của Chúa. “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao”. (1 Cr 6, 19a)

Chúa ơi, lòng con cũng là Đền Thờ vì con rước Chúa vào đó hằng ngày.

Chúa ơi, qua đời sống thánh hiến tu trì, với 3 lời khấn, đời sống của con trở nên một hiến lễ tôn thờ Thiên Chúa. Đặc biệt, đời sống độc thân khiết tịnh vì Nước Trời mang giá trị như một hành vi thờ phượng. Thân xác và tâm hồn con chính là Đền Thờ đã thánh hiến cho Chúa, để phụng thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúa ơi, thân xác và tâm hồn con là Đền Thờ đã thánh hiến cho Chúa không phải chỉ một lúc, một thời gian mà thôi mà là trọn đời.

Những mặt hàng, những nội dung đổi chác ngày xưa ấy có thể không  có gì là sai trái hay tội lỗi, nhưng nó không đúng chỗ mà thôi.

Chúa ơi, có bao điều không phải là tội, nhưng nó chỉ không hợp với đời tu. Và con vẫn để nó tồn tại trong đời con, trong lòng con?

Khi lật nhào bàn ghế của những gian hàng bán chiên bò, hay đổi tiền, Chúa không bảo họ: Hãy dẹp bỏ loại hình dịch vụ đó, hay bỏ đi cái nghề kinh doanh ấy. Nhưng Chúa đòi họ hãy đem những thứ ấy ra khỏi đền thờ, khỏi Nhà của Chúa. Và Chúa dạy họ không được làm ô uế nơi đã thánh hiến cho việc phượng thờ Chúa Cha.

Chúa ơi, có bao điều không phải là tội nhưng nó không thể có mặt trong một tâm hồn đã thánh hiến, dành riêng cho Chúa.

Chúa ơi, có bao điều không phải là tội, cũng chưa hẳn là lỗi, và vẫn có thể thực hiện nơi bao người tín hữu khác, nhưng Chúa không chấp nhận nhìn thấy nó nơi lòng con, nơi Đền Thờ mà Chúa là sở hữu chủ trọn đời!

Chúa ơi, có bao điều người ta có thể làm, nhưng đối với con thì Chúa không thể chấp nhận nhìn thấy con như vậy, vì con đã trao hoàn toàn chủ quyền lòng mình cho Chúa. 

II. Chúa đòi dọn sạch TẤT CẢ

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây …”

Nếu Chúa xua đuổi những gian hàng bán chiên bò, bồ câu vì chúng làm nặng mùi và dơ dáy đền thờ, thì gian hàng đổi tiền sẽ không gây ra những khó chịu ấy.

Nếu Chúa đổ tung, lật nhào bàn ghế của dịch vụ đổi tiền vì không thích tiếng lắc cắc hay xào xáo của chúng, hoặc vì Chúa thấy không cần thiết phải có dịch vụ này, thì Người sẽ để những gian hàng chiên bò, bồ câu ở lại để người ta tiện mua mà dâng lễ vật chứ.

Tin Mừng ghi lại rằng Chúa “xua đuổi tất cả bọn họ”! và Người nói: Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây…”

Vâng, đem đi tất cả chứ không chỉ dẹp bớt cho gọn vào, cho khuất mắt, hay đem đi một phần cho bớt bừa bộn.

Vâng đem tất cả ra khỏi đây, vì nơi đây là “Nhà Cha tôi”, là Đền thờ!

Vâng, “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” vì chúng không phù hợp với Đền Thờ.

Đem đi, vì chúng không phù hợp với Đền Thờ, chứ chưa hẳn là vì chúng xấu xa.

Đem tất cả ra khỏi Đền Thờ, chứ không phải chỉ đừng làm công khai, hay hãy lo che đậy cho kín đáo khuất mắt thiên hạ.

Lạy Chúa, Chúa đã nói, và hôm nay Chúa lập lại khi bước vào Đền Thờ lòng con rằng: Đem tất cả ra khỏi đây, những thứ không phù hợp với một trái tim đã thánh hiến cho Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã nói, và hôm nay Chúa lập lại khi bước vào Đền thờ lòng con rằng: Đem tất cả, đem đi tất cả, chứ không phải chỉ dọn dẹp sơ sơ những gì cồng kềnh, to lớn, mọi người đều nhìn thấy; còn những thứ nho nhỏ, những thói tật không phù hợp đời tu, nhưng nhỏ thôi, thì để lại.

Bán chiên, bò, bồ câu… có gì là xấu xa đâu, bao người vẫn làm công việc này, nhưng điều đó bị cấm làm trong Đền thờ. Có bao điều không xấu, người đời vẫn làm cách vô tội vạ, nhưng những điều đó lại bị cấm nơi con, một Đền thờ đã thánh hiến cho Chúa.

Một dính bén tình cảm với ai đó, một sử dụng trái phép một chút tiền của nào đấy, hay một mánh lới, lập lờ để tránh tuân giữ điều không thích, tránh vâng phục điều trái ý …!

Hôm nay, Chúa đang có mặt và đang lên tiếng: “Đem tất cả những thứ ấy ra khỏi đây…” Đem tất cả những thứ ấy ra khỏi lòng con, để Đền Thờ lòng con được sạch, được tĩnh, để Lời Chúa có thể được nghe thấy…

Một bàn thờ ngẫu tượng nào trong lòng con đang được dựng song song với bàn thờ của Chúa? Có phải là cái tôi của chính con luôn được biện hộ, bảo vệ bằng mọi cách?

Hôm nay, Chúa đang có mặt và đang lên tiếng: “Đem tất cả những thứ ấy ra khỏi đây…” Hãy đem tất cả những thứ ấy ra khỏi Đền Thờ lòng con, trả lại chủ quyền cho Thiên Chúa.

Một góc khuất trong lòng con đang dành cho một ngẫu tượng nào? Có phải là một tình yêu ích kỷ chỉ bao trùm bản thân và những người thân ruột thịt, dẫn đến một đời sống phục vụ đầy so đo tính toán?

Hôm nay, Chúa đang có mặt và đang lên tiếng: “Đem tất cả những thứ ấy ra khỏi đây…” Hãy đem tất cả những thứ ấy ra khỏi Đền Thờ lòng con, trả lại sự thánh thiện cho ngôi đền của Chúa. 

III. Chắc chắn Chúa sẽ ra tay

Thời ấy, có lẽ đã nhiều lần Chúa vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, đã thấy cảnh buôn bán như thế, nhưng Chúa chưa hành động. Mọi sụ vẫn bình yên. Nhưng hôm nay đã đến lúc Chúa ra tay mạnh mẽ, dứt khoát đánh đuổi, để lấy lại sự thánh thiêng cần thiết cho Nhà Cha.

Con nghĩ đến đền thờ thân xác con, căn nhà lòng con đã dâng cho Chúa. Chúa vẫn đến nơi ấy, vẫn ngự vào đền thờ lòng con biết bao lần khi con hiệp lễ. Bao bề bộn, lôi thôi, rườm rà trong ngôi nhà tâm hồn con vẫn tồn tại trước mắt Chúa. Mọi sự vẫn yên ổn lặng trôi.

Phải chăng Chúa vẫn còn đang yên lặng đợi chờ? Phải chăng chưa đến giờ Chúa ra tay?

Có lẽ cũng đã nhiều người khác khó chịu trước việc buôn bán ngày càng nhiều trong Đến thờ thời ấy. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng hay hành động gì. Có thể do không có quyền hay không dám làm vì sẽ thiệt vào thân…Và rồi, chính Chúa Giê-su đã làm, đã đánh đuôi, để làm sạch Đền thờ. Vì thế, người ta mới hỏi Chúa: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” (Ga 2, 18)

Trong đời sống tu trì, có những điều sai, điều lỗi trong nếp nghĩ hay lời nói, việc làm nơi một ai đó, cũng đã có nhiều người nhận thấy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng sửa sai vì sợ làm tổn thương đương sự. Có những tật xấu, thói quen không phù hợp với đời sống cộng đoàn từ tháng này sang năm khác, mà chẳng ai dám thẳng thắn góp ý vì sợ phản ứng tiêu cực sau đó của đương sự.

Phải chăng sẽ đến lúc Chúa ra tay mạnh mẽ, và chắc chắn Chúa sẽ ra tay.

Đã bao lần Chúa nín nhịn con, khi bước vào Đền thờ lòng con mà thấy những thứ chướng  mắt, không xứng hợp, nhưng chưa đến lúc Chúa ra tay.

Phải chăng sẽ đến lúc Chúa ra tay, mà ra tay phản ứng cách mãnh liệt, đánh đuổi, lật nhào, quát mắng buộc con phải dọn dẹp ngay mọi thứ không thích hợp.

Qua Lời Chúa hôm nay chắc chắn Chúa đang nhắc con rằng sẽ đến ngày của cơn thịnh nộ, của xô đổ, của đánh đuổi thẳng tay, buộc con phải thu, phải dọn tất cả những gì không phù hợp với một tâm hồn đã dâng hiến, để lấy lại sự thiêng liêng trong lành của một  đền thờ đã dành riêng cho Chúa.

IV. Cầu nguyện kết:

Lạy Chúa,

            Xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,

            đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. (Tv 38, 2)

Con không muốn thấy ngày Chúa thịnh nộ với con, ngày Chúa thẳng tay xô đổ mọi thứ lôi thôi nơi Đền Thờ lòng con. Vì thế, ngày hôm nay, từ hôm nay, con xin nghe Tiếng Chúa. Tiếng Chúa đang nhắn gởi với con trong dịp nhắc lại Lời Khấn năm nay rằng: con chớ cứng lòng, chớ coi thường Lời khấn hứa. (Tv 95, 8 a)

Lạy Chúa,

            Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong,

            nổi trận lôi đình: thấy mà khủng khiếp! (Tv 90, 7)

Con sợ ngày Chúa thịnh nộ khi bước vào đền thờ lòng con lại chính là ngày con phải mạng vong, ngày của ngã rẽ ngàn thu, của số phận đời đời. Vì thế, giờ đây con xin thưa với Chúa:

            Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ trọn,

            lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài. (Tv 56, 13)

Tịnh Khiết, FMSR

(trích bài gẫm về lời khấn khiết tịnh, tháng 11/2021)

About dongmancoichihoavn

Check Also

Một nữ tu có tinh thần…

“Chúa không cần việc làm của chúng ta là việc gì, Người chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *