Tân Bề trên Giám tỉnh

10g sáng ngày 25/05, các soeurs trong toàn Tỉnh dòng Truyền Tin Việt Nam quây quần bên nhau để mừng ban Tân Quản Trị Tỉnh Dòng, niên khoá 2024-2028. 

 

Bề trên Giám tỉnh:

Soeur M. Emmanuel Phan Thị Thanh Đào

Phụ tá Giám tỉnh:

Soeur Maria Đinh Thị Diễm Trang

Và các cố vấn Tỉnh dòng

Soeur Maria Trần Thị Tố Oanh

Soeur M. Therérè Lê Thị Hồng

Soeur Maria Tạ Thị Minh Hằng

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Mân Côi tiếp tục đồng hành với Ban Quản Trị mới, cũng như với từng soeur trong cả Tỉnh dòng. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục trợ lực và hướng dẫn các soeurs trong đời thánh hiến cũng như trong sứ vụ, để các soeurs bước đi giữa lòng Giáo hội và xã hội, trong làn gió mới của Thánh Thần.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sứ mạng của hoa

...trở nên những người gieo rắc an bình và yêu thương đến với mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *