Tâm thư tháng 5/2024

Ave Maria

TÂM THƯ THÁNG NĂM 2024

Kính thưa các Bà, các chị, các em,

Chúng ta bước vào tháng 5 của năm 2024. Là người công giáo, nói đến tháng 05, chúng ta nghĩ ngay đến “tháng hoa”, tháng biểu lộ lòng tôn sùng Đức Maria bằng những sắc hoa dâng kính Mẹ cùng với những cử chỉ rập ràng tiến hoa… Giáo Hội trong Hiến Chế Lumen Gentium số 67 cũng nhắc chúng ta về lòng sùng kính này : “…lòng sùng kính chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”. Như vậy, theo ý Giáo Hội, những cử chỉ dâng hoa trong những giai điệu tha thiết biểu lộ tâm tình yêu mến Mẹ vẫn chưa đủ nếu chúng ta chưa tích cực noi gương các nhân đức của Mẹ.

Nói đến nhân đức của Mẹ Maria, theo truyền thống, chúng ta thường nói đến con số 12 hoặc nhiều hơn nữa khi liệt kê cách chi tiết. Trong số những nhân đức ấy, có lẽ thường được nhắc đến nhiều nhất là đức tin và sự vâng phục của Mẹ.

Mẹ Maria là người có đức tin thật mạnh mẽ, trung thành: ‘Phúc cho Bà là kẻ đã tin…’ ( x.Lc 1,45 ). Mẹ tin gì? Mẹ tin vào sự trung tín của Thiên Chúa trong những lời hứa của Người, Mẹ tin vào đường lối khôn ngoan, vào chương trình cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa vượt xa trí hiểu của con người… Bước theo Chúa trong đời tu Mân Côi, chúng ta vẫn tin tưởng, chúc tụng một Thiên Chúa yêu thương, thành tín. Nhưng, có lẽ điều mà chúng ta mãi ngưỡng mộ và phải quyết tâm bắt chước Mẹ là một đức tin kiên vững giữa những thử thách gian nan. Cảnh nghèo hèn nơi máng cỏ Be-lem, rồi cái gian nan khi ôm con chạy trốn trong đêm, vẫn không làm suy giảm lòng tin của Mẹ vào ‘quyền năng Đấng Tối Cao luôn phủ bóng’ trên tất cả. Lòng tin ấy vẫn chẳng bị bào mòn bởi thời gian do cái bình dị, đời thường của ‘Con Đấng Tối Cao’ trong 30 năm ẩn dật. Thề rồi, giữa bao dư luận khó hiểu như thách thức trí khôn của Mẹ, giữa bao sự chống đối, thù ghét dẫn đến cái chết khổ hình nhục nhã của ‘Đấng Thánh’ mà Mẹ sinh ra, Mẹ vẫn đứng vững trong niềm tin vào chương trình cứu độ nhiệm mầu, vào ‘quyền năng Đấng Tối Cao vẫn luôn rợp bóng’…(x. Lc 1, 28-38)

Noi gương Mẹ, sự nhẫn nhục mà chị em Mân Côi chúng ta đang tích cực tập luyện trong nhiệm khóa này không dừng lại như một đức tính nhân bản mà thôi, nhưng cần được gắn kết với đức tin: chúng ta nhẫn nhục, trung kiên, vững tin giữa những đêm tối, thử thách muôn màu muôn vẻ.

Với đức tin trung kiên như thế, Mẹ Maria luôn suy phục Thánh Ý Chúa: Sau tiếng Xin Vâng can đảm trong biến cố truyền tin đảo lộn cuộc đời, Mẹ Maria đã trung thành xin vâng muôn vàn lần trong suốt cả đời. Vì tin rằng ‘Đức Chúa luôn ở cùng’ và ‘Đấng toàn năng sẽ thực hiện những điều cao cả’, nên Mẹ đã luôn vâng phục Thánh Ý Chúa trong thái độ tích cực, hết lòng cộng tác. Đó hoàn toàn không phải là sự vâng phục của kẻ yếm thế, thụ động, buông xuôi, nhưng là sự suy phục, tận tâm cộng tác hết mình trong những gì Chúa muốn dẫu biết mình chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn. Giữa bao vấn đề bộn bề ngay sau biến cố truyền tin, Mẹ vẫn hăng hái lên đường thăm viếng. Giữa nỗi đau lạc con, Mẹ mau mắn đi tìm. Giữa bao bạo lực, bi thương, Mẹ không gục ngã trong than oán thất vọng, nhưng vẫn bước theo Người Con đến tận Thập giá như đóng góp trọn tình tiếng xin vâng phần mình cho chương trình cứu độ.

Noi gương Mẹ, sự tận tâm mà chị em Mân Côi chúng ta đang nỗ lực tập luyện trong nhiệm khóa này phải là thái độ tích cực, là sự suy phục, hết lòng cộng tác trong những gì Chúa mời gọi, trong môi trường, trong hoàn cảnh của mỗi chúng ta.

Các bà và các chị em quý mến,

Mùa hè năm nay, tháng 05 và tháng 07, Hội Dòng chúng ta có các biến cố quan trọng là 2 Công Hội Tỉnh để bầu các bề trên Giám Tỉnh và ‘thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống và sự phát triển của Tỉnh Dòng’. (x. HLD 96.1). Chắc hẳn mọi chị em đều đã tham gia chuẩn bị Công Hội bằng lời cầu nguyện, bằng việc đóng góp ý kiến xây dựng và bầu chọn ở vòng phiếu phổ thông. Trong tất cả những công việc vừa là một quyền lợi, vừa là một bổn phận ấy, điều mà Chúa muốn, qua Giáo Hội, qua Luật dòng, là chúng ta “thi hành các bổn phận đó trong tinh thần công ích: tất cả nhằm phụng sự Thiên Chúa và xây dựng lợi ích chung Dòng.” (x. HLD 125) Mà để có được tinh thần công ích như vậy, tấm gương đức tin và vâng phục của Mẹ Maria đang soi sáng cho chúng ta:

   + Một đức tin hết lòng nhẫn nhục sẽ giúp ta ‘nhìn xem Chúa trong hết mọi người, hết mọi nơi và trong hết mọi sự.’ (GSD I, tr. 217). Một đức tin sâu xa sẽ giúp ta, giữa muôn vàn thách đố, tối tăm, vẫn trung kiên tin tưởng như Đức Mẹ rằng ‘đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. (x. Lc 1, 37)

   + Một sự vâng phục Thánh Ý Chúa cách tận tâm tận lực theo gương Mẹ Maria sẽ làm thăng tiến Hội Dòng chúng ta theo chương trình cứu độ của Chúa, hầu mưu ích cho chính chúng ta và cho cả thế giới này.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã đặt Mẹ Maria làm Mẹ Giáo Hội, Mẹ của Hội Dòng chúng con, giúp chúng con tích cực noi gương đức tin trung kiên và sự vâng phục tích cực của Mẹ, đồng thời mở lòng để Mẹ uốn nắn và dạy dỗ chúng con trở nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.

Cùng hiệp thông trong Chúa,

Têrêsa Tịnh Khiết, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tinh thần học hỏi và óc cầu tiến theo Giáo Huấn của Đức cha Tổ phụ

Phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu của bản thân trong tinh thần học hỏi và cầu tiến...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *