Tâm thư tháng 10

TÂM THƯ Tháng Mười 2023

Kính thưa các Bà và toàn thể chị em thân mến,

Là người công giáo, nói đến tháng Mười, chúng ta nghĩ ngay đến tháng Mân Côi. Là tu sĩ Dòng Mân Côi, tháng Mười lại càng gần gũi với với chúng ta hơn. Chúng ta cảm thấy trách nhiệm của mình và tự hỏi: là con Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta phải làm gì trong Tháng Mười của Mẹ năm nay?

Hiến Luật Dòng đã hướng dẫn chúng ta:

“Tháng Mân Côi, chị em nên tổ chức lần chuỗi và suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi cách đặc biệt, phù hợp với hoàn cảnh và môi trường chị em phục vụ.” (HLD 22.3)

“Lòng sùng mộ hiếu thảo của chị em đối với Mẹ Maria được bộc lộ qua việc mừng kính Mẹ trong Phụng Vụ, qua các kinh nguyện, đặc biệt qua việc lần chuỗi Mân Côi, là kinh nguyện gói trọn những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế, có khả năng làm tăng triển đời sống Kitô hữu và hoạt động tông đồ.” . (HLD 22.1)

“Trong khi thi hành công tác tông đồ, chị em quan tâm truyền bá việc lần chuỗi Mân Côi như sứ mạng đặc biệt của Dòng.” . (HLD 22.4)

Đức Cha Tổ Phụ của chúng ta cũng không ngừng nhắc nhở :

“Vì là dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, nên phải dạy cho chị em có lòng tôn sùng Đức Mẹ cách sốt sắng, biết lần hạt và suy ngắm những sự mầu nhiệm phép Rất Thánh Mân Côi cách ý tứ thâm trầm.” (GSD I, 149)

Như vậy, việc lần hạt phải đi đôi với việc suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi, việc lần chuỗi  ấy phải có hiệu quả làm tăng triển đời sống Kitô hữu và hoạt động tông đồ, và chúng ta phải quan tâm truyền bá việc lần chuỗi này.

I. Việc lần hạt phải đi đôi với việc suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi:

Lần hạt và suy gẫm, chiêm niệm các mầu nhiệm cứu độ phải đi đôi với nhau. Nếu miệng đọc mà lòng không suy, tức là thiếu chiều kích chiêm niệm, thì Kinh Mân Côi sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Trong Tông Thư về Kinh Mân Côi (Rosarium Virginis Mariae), Đức Gioan Phaolo II đã trích dẫn lời của  Đức giáo hoàng Phaolô VI như sau: “Không có chiêm niệm, Kinh Mân Côi chỉ là cái xác không hồn, và việc đọc Kinh Mân Côi gặp phải nguy cơ là trở thành việc lặp đi lặp lại máy móc những công thức, như lời Đức Giêsu đã cảnh cáo: ‘Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như những người ngoại, họ tưởng hễ nói nhiều thì được nhận lời hơn’ (Mt 6,7)”. (Tông thư về “Kinh Mân Côi”, số 12)

Kinh Thánh là một bản tường thuật những biến cố cứu độ, đỉnh cao là chính Đức Kitô. Chiêm niệm, suy gẫm là làm cho những công trình Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ trở thành hiện tại. Những biến cố này không chỉ thuộc về “ngày hôm qua”, nhưng cũng là một phần trong cái “ngày hôm nay” của ơn cứu độ. (x. Tông thư về “Kinh Mân Côi”, số 13)

Thật vậy, tràng chuỗi Mân Côi chúng ta đọc hôm nay không xa lạ hay tách rời với mọi cảnh ngộ của đời sống. Nó chính là lời kinh vang lên trong mọi tình huống của cuộc đời chúng ta. Từng ngày, từng biến cố, cùng với Mẹ chúng ta bước đi theo Chúa. Cùng với Mẹ mỗi người chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và từng bước dõi theo dấu chân Người trong hành trình cứu độ. Mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta hôm nay : khi an vui, thái hoà, ngày đau thương bệnh nạn hay lúc chán chường, thất vọng, sẽ kết thành chuỗi Mân Côi của cuộc đời chúng ta. Chuỗi Mân côi ấy sẽ được  nối kết với chuỗi biến cố cứu độ của cuộc đời Chúa Giêsu và đời của Mẹ, để rồi trải qua những bước đường theo Chúa với buồn vui đắp đổi, thì những mầu nhiệm Mùa Mừng, kết thúc cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu và của Mẹ chắc chắn cũng là những mầu nhiệm cuối cùng, kết thúc của đời chúng ta.

II. Việc lần chuỗi ấy phải có hiệu quả làm tăng triển đời sống Kitô hữu và hoạt động tông đồ

Đức Gioan Phaolo II, qua Tông Thư Kinh Mân Côi, đã chỉ cho ta thấy hiệu quả của Kinh này đối với người trung thành thực hiện nó:

Nếu Phụng vụ, như hoạt động của Đức Ki-tô và của Giáo hội, là một hành động cứu độ vượt trội, Kinh mân côi cũng thế, như một suy niệm với Đức Ma-ri-a về Đức Ki-tô, là một chiêm ngưỡng đem lại ơn cứu độ. Bằng cách nhận chìm chúng ta vào các mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu chuộc, nó bảo đảm rằng điều Người đã làm và điều mà Phụng vụ hiện tại hoá cũng thấm nhập sâu xa và uốn nắn đời sống chúng ta. (x. Tông thư “Kinh Mân Côi”, số 13)

Việc lần chuỗi đi đôi với chiêm niệm sẽ sản sinh ra những hoa trái của đức ái, thôi thúc chúng ta trong những hoạt động tông đồ. Đức Thánh Cha giải thích:

“Khi được đọc và cầu nguyện trong tinh thần chiêm niệm thực sự, Kinh Mân Côi dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Kitô trong các mầu nhiệm của Người, và vì thế, ta không thể không quan tâm tới dung nhan Đức Ki-tô nơi những người khác, nhất là nơi những người đau khổ nhất. Làm sao ta có thể chiêm ngưỡng mầu nhiệm Hài nhi ở Bê-lem trong năm sự vui, mà không có lòng khao khát đón nhận, bảo vệ và cổ võ sự sống, và mang lấy gánh nặng của các trẻ em đang đau khổ trên toàn thế giới? Làm sao ta có thể bước theo vết chân Đức Ki-tô, Đấng Mạc khải, trong các mầu nhiệm sự sáng, mà không cương quyết làm chứng cho các Mối Phúc của Người trong đời sống hằng ngày? Và làm sao ta có thể chiêm ngưỡng Đức Ki-tô vác Thánh giá và chịu dóng đinh, mà không nhận thấy cần phải hành động như “ông Simêon người Kyrênê” để nâng đỡ những anh chị em quằn quại đau đớn và ê chề thất vọng? Cuối cùng, làm sao ta có thể chiêm ngắm vinh quang của Đức Ki-tô Phục sinh và của Đức Ma-ri-a, Nữ vương Thiên đàng, mà không khao khát làm cho thế giới này đẹp hơn, công bằng hơn và phù hợp sít sao hơn với kế hoạch của Thiên Chúa?” (Tông thư “Kinh Mân Côi”, số 40).

III. Sứ mạng truyền bá Kinh Mân Côi:

Từ khi vào Dòng Mân Côi, được học biết về đặc sủng của Dòng, chị em chúng ta đều ý thức về một sứ mạng đặc biệt của mình là truyền bá Kinh Mân Côi. Chắc hẳn mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta trong môi trường thực tế của mình đã vận dụng những cách thế cụ thể để thi hành sứ mạng này.

Cùng với những nỗ lực và sáng kiến của chị em, được Thánh Thần thúc đẩy, Tổng Công Hội XXIV vừa qua, đã quyết định thành lập “Gia đình Rosa Mystica” để chia sẻ và phổ biến tinh thần linh đạo Mân Côi, qua việc đọc Kinh Mân Côi và suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ. Gia đình Rosa Mystica sẽ được thành hình sau khi được Giáo quyền phê chuẩn với Quy Chế rõ ràng. Ước mong mọi chị em chúng ta đều tích cực quảng bá để làm lớn mạnh số thành viên của Gia đình này. Ước mong Kinh Mân Côi và đặc sủng Mân Côi được lan rộng tới mọi thành phần Dân Chúa, góp phần cho vinh danh Thiên Chúa, và mưu ích cho các linh hồn.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, nguyện xin Chúa chúc lành cho thiện chí của tất cả chúng con.

Kính chảo các Bà và toàn thể chị em.

Têrêsa Tịnh Khiết, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chúa Ba Ngôi

Hiệp nhất yêu thương là vẻ đẹp nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *