Ngày 114: Theo những bước chân

“Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.”

(Tv 146:3)

Những người chúng ta chọn để bước theo có năng lực nào đó đối với chúng ta. Tầm ảnh hưởng của họ có thể tác động đến những hành vi của ta, cũng như cách thức ta suy nghĩ. Họ có thể giúp đưa dẫn chúng ta hoặc đến gần hơn hoặc hướng chúng ta đi ra xa Chúa hơn. Nhưng đôi khi chúng ta thậm chí không biết mình đang để ai dẫn dắt. Những người nổi tiếng, những chuyên gia trong nhiều lãnh vực, phương tiện truyền thông, những người bạn có sức lôi cuốn – bạn đang đi theo những bước chân của ai? Hãy cầu xin Thiên Chúa giúp bạn phân định rõ rằng bên cạnh Ngài, ai xứng đáng để dẫn đường chỉ lối cho bạn.

………..

Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì đã đặt niềm tin vào những con người thường xuyên làm con thất vọng. Con mong muốn đặt niềm tin của mình vào duy một mình Đức Ki tô – Đấng không bao giờ sai lầm.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Suy niệm 4: Khuôn Mặt Thần Thánh của Chúa Giêsu

Khuôn mặt của Chúa Giêsu có thể có ảnh hưởng sâu xa đến đời sống thiêng liêng của chúng ta khi chúng ta sống trong tình yêu của Ngài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *