Hoạt động tông đồ truyền giáo

Bài 39: Hoạt động tông đồ truyền giáo – Khối Thêm Sức

About dongmancoichihoavn

Check Also

Cái chết, một kết thúc bình thường

Cái chết, dù ta có muốn đón nhận hay không, nó vẫn xảy đến...như thế là một sự quy tụ, một sự trở về bên Đấng Sinh Thành ra mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *