Tag Archives: nhà tập

Bản chất và Mục đích nhà tập theo tinh thần giáo luật

Tập viện, nơi khởi đầu đời sống trong tu hội, được tổ chức thế nào để các tập sinh có một nhận thức tốt nhất về ơn gọi thần linh, cũng là ơn gọi riêng của tu hội, để thử nghiệm nếp sống của tu hội, để họ làm cho lòng trí mình được thấm nhuần tinh thần của hội dòng, cũng như để họ chứng minh ý định và khả năng của mình...

Đọc tiếp »
en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish