Ngày 89: Được ân sủng bao bọc

“Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ, 

Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. 

Ai sống đời trọn hảo,

Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.”

(Tv 84:12)

Khi một quà tặng được bao bọc trong ân sủng, nó đến với ta cách nhưng không. Đó chính là thứ ân huệ Thiên Chúa tặng ban cho con người. Ngài không nắm giữ sự sống vĩnh cửu ra khỏi tầm với, bằng việc thách thức, “Nếu con nỗ lực mạnh mẽ hơn, thì đấy có thể là phần thưởng của con.” Ngài không hứa yêu thương ta nếu ta không bao giờ lại lỗi phạm. Ngài không nói Ngài sẽ tha thứ, nhưng đúng hơn là chối từ việc lãng quên. Thiên Chúa ban ân sủng cho ta với những món quà ta không bao giờ xứng đáng, bởi vì tình thương của Ngài thì sâu xa hơn lòng trí ta có thể hiểu thấu.

Lạy Đức Chúa, con không thể hiểu được về những chiều sâu của ân sủng và tình thương Chúa. Con tin rằng Ngài không nắm giữ quá khứ của con để xét xử con. Lòng tha thứ của Ngài thì vĩnh cửu. Xin tạ ơn Chúa vì che chở con trong ân sủng của Ngài.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Ngày 86: Thân mật hơn…

“Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,  Ngài đưa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish