Ngày 58: Một gương mẫu bước theo

“Con đã gây thắc mắc cho bao người, 

nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn!”

(Tv 71, 7)

Nếu người ta noi theo gương bạn, việc đó sẽ đưa họ đi đến đâu? Họ sẽ nhận ra mình hướng về Thiên Chúa hay rời xa Người? Khi bạn cho phép Thiên Chúa thay đổi bạn từ bên trong, cuộc sống của bạn sẽ giúp người khác đi trong đường lối của Thiên Chúa. Trở thành một gương mẫu cho ai đó bước theo không có nghĩa bạn sống dưới sức ép phải nên hoàn hảo. Đó là quyền năng Thiên Chúa đang chiếu sáng qua đời sống của những con người bất toàn nhưng thì thào cách mạnh mẽ rằng, “Có điều gì đó hơn cả việc gặp gỡ qua đôi mắt. Thiên Chúa đang hoạt động.”

Lạy Chúa, con xin Ngài nhìn vào tâm hồn con và dò xét con. Con muốn Ngài thay đổi con từ bên trong để cuộc sống con có thể dẫn đưa người khác đến với Ngài.  

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sống Mầu Nhiệm Mân Côi giữa cơn đại dịch – Mầu Nhiệm Vui

Ngay khi Covid-19 đang hoành hành, Chúa vẫn luôn hiện diện và làm rạng sáng lên những niềm vui trong những tâm hồn khao khát Chúa...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish