Ngày 44: Tương quan

“Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con

van vỉ, ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. 

Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện,

rồi chăm chú đợi trông.”

(Tv 5, 4)

Sắp xếp thời gian biểu để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh có thể nhìn thấy như là một trong những danh mục trên danh sách những việc bạn phải làm. Thế nhưng, việc nhận biết Thiên Chúa không phải là một kế hoạch. Đó là một tương quan. Những người bạn tốt nhất không dành thời gian cho nhau chỉ vì họ cảm thấy nên làm như vậy. Sở dĩ họ làm thế là vì họ yêu thích sự bầu bạn của người khác và khao khát hiểu biết nhau tốt hơn. Khi bạn càng kiên định dành giờ ở lại với Chúa mỗi ngày, bạn sẽ càng cảm nhận sự gần gũi của một “người bạn” mà Ngài dành cho bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con thật ngỡ ngàng về mối tương quan cá vị con có với Ngài! Xin hãy gieo trong tâm hồn con niềm khao khát tìm kiếm Chúa và lắng nghe Ngài mỗi ngày trong cuộc sống của con.

Sr. M. Emmanuel Phan, Fmsr chuyển ngữ

Nguồn: Vicki J. Kuyper (2018). 3–Minutes Devotions from the Psalms. Inspiration for Women.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chút tâm tư

Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con. Con đã nhận ra chỗ đứng trong Giáo Hội…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish