Khổ chế

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sứ vụ ưu tiên của nữ tu Mân Côi

“In Omni Patientia et Doctrina: Hết lòng nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn” (2 Tm 4, 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish