Chúa Giêsu, lý tưởng duy nhất của sự thánh thiện

CHỦ ĐỀ SỐNG THÁNG 10 – 2017

Chúng ta bắt đầu loạt bài nói về “Nên thánh trong việc ở với Chúa và để Chúa sai đi”. Tháng đầu tiên này dành cho chủ đề “Chúa Giêsu, lý tưởng duy nhất của sự thánh thiện”. Với chủ đề này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa và là chuẩn mẫu của sự thánh thiện, đồng thời chúng ta cũng tìm phương thế để trở nên thánh thiện như lòng Chúa mong ước nơi mỗi người chúng ta.

Sự thánh thiện của Thiên Chúa không ngừng được tôn vinh, được diễn tả dưới bao biến cố trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ. Trong Kinh Thánh, có một câu mà chúng ta thấy lặp đi lặp lại nhiều lần : “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng Thánh”(xem Lv 11, 44 ; 19, 2 ; 20, 7 ; 21, 8 ; 1Pr 1, 16 …). Những lời này cho thấy chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện, vì thế khi nói về sự thánh thiện, chúng ta phải lấy Thiên Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi đánh giá về sự thánh thiện.

Nhưng Thiên Chúa là Đấng mà con người không thể hiểu nổi nếu không được mạc khải cho biết. Trong Cựu ước, chúng ta thấy có lệnh cấm tạc tượng Thiên Chúa, bởi vì Chúa là Đấng siêu việt và thánh thiện, do đó con người không thể hình dung ra Thiên Chúa dưới bất cứ dáng vẻ hay hình ảnh nào được. Chúa vượt trên mọi nhận thức của con người nên con người không thể tạc hình tượng để diễn tả Người được : “Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai ? và đặt hình ảnh nào bên cạnh Người cho tương xứng” (Is 40, 18).

Thiên Chúa muôn trùng thánh thiện, Người siêu việt, là Chủ tể vạn vật, là Vua vinh quang, nhưng Ngài vẫn muốn gần gũi con người và muốn chia sẻ cho con người sự thánh thiện của mình. Ngay khi sáng tạo con người và vạn vật, Thiên Chúa đã có ý định thông ban sự thánh thiện, chia sẻ vinh quang và niềm hạnh phúc cho con người. Rồi sau khi con người phạm tội, khi Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế để tiếp tục ý định của Người.

1.CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, tách biệt với con người phạm tục là chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã không để cho Con của Người giữ mãi khoảng cách tách biệt thánh thiện ấy mà Người đã sai Con Một xuống trần để trở thành con người giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để chia sẻ cho chúng ta sự thánh thiện của Người. Chúa Giêsu đã được Kinh Thánh gọi là “Đấng Thánh” của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nêu lên vài lời chứng sau đây :

Ngay từ khi Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria vào ngày truyền tin, Người đã được ca tụng là “Đấng Thánh” của Thiên Chúa qua lời Sứ Thần nói với Đức Maria : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1, 35).

Rồi nhân một lần Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1, 24). Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và đối lại là quỷ dữ gian ác, vậy mà ma quỷ cũng phải nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa khi Người dùng quyền năng của mình mà trừ quỷ. 

Đối với các môn đệ, Phêrô cũng đã thay mặt các môn đệ để tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Thánh : “Lạy Thầy, chúng con biết theo ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6, 68-69)

Bằng những lời trên đây, Kinh Thánh minh định cho chúng ta biết chính Chúa Giêsu Đấng Thánh của Thiên Chúa tối cao, Người đã trở thành Vị trung gian truyền đạt một cách hoàn hảo mạc khải của Thiên Chúa cho con người và chính nhờ Người mà mạc khải về sự thánh thiện của Thiên Chúa được trọn vẹn. Bản chất của Thiên Chúa là thánh thiện và yêu thương, và vì yêu thương nên Người muốn chia sẻ với chúng ta sự thánh thiện của Người, vì vậy chúng ta mới có hy vọng được nên hoàn thiện theo gương Chúa.

2.CHÚA GIÊSU, CHUẨN MẪU VỀ SỰ THÁNH THIỆN

Chính nhờ Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa mà chúng ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện như lời thánh Phaolô đã nói : “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người”(Ep 1, 4). Như vậy, Chúa Giêsu là Thầy dạy và là chuẩn mẫu của sự thánh thiện, đã dạy dỗ và dẫn đưa mọi người đến sự trọn lành mà chính Người vừa là Đấng ban phát, vừa là Đấng hoàn tất. Và cũng chính Người đã thu hút chúng ta đến với vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói như sau : “Chính Chúa là vẻ đẹp thu hút chúng ta, vẻ đẹp nơi Đấng khơi dậy trong chúng ta nỗi khát khao thánh thiện, làm cho chúng ta không thể thỏa hiệp với điều gì khác nữa” [1].

Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện, đã cho chúng ta một chuẩn mẫu về sự thánh thiện để chúng ta noi theo. Chính Chúa Giêsu đã sống một mực trung thành với thánh ý Chúa Cha để quảng diễn sự thánh thiện nơi Người. Và Chúa Cha rất hài lòng về Người Con của mình : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17). Chúa Giêsu đã sống thánh thiện trong ngôn từ cũng như hành động, trong mối tương quan với Chúa Cha cũng như với mọi người. Tất cả cuộc đời của Người, từ khi sinh ra cho đến lúc chết trên Thập Giá, đều nhằm tỏ cho ta biết về về sự tốt lành của Thiên Chúa Cha và tình thương của Người dành cho con người. Chính Chúa Giêsu là nguyên mẫu về sự thánh thiện mà chúng ta luôn phải học hỏi, đào sâu và khám phá không ngừng.

Khi nói :“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48), Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy Người là mẫu gương hoàn hảo đến từ Thiên Chúa,  Người là sự thánh thiện của Thiên Chúa để chúng ta phải rập theo khuôn mẫu đó mà sống. Khi đón nhận Chúa trong đời sống của mình và hết lòng sống theo gương Người, chúng ta có khả năng bước vào đời sống mới và bắt đầu nên thánh. Lúc này, ý muốn nên thánh là lực đẩy thôi thúc chúng ta vươn lên cao để không còn loay hoay với những gì thuộc về trần thế.

Cách riêng đối với chúng ta là những người sống đời thánh hiến, chúng ta đang bước đi trong tiến trình mỗi ngày mỗi trở nên giống Chúa hơn. Chúng ta ý thức từng giây phút rằng chính chúng ta chứ không ai khác, là họa ảnh của Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình nơi trần thế này. Muốn vậy, chúng ta cần phải mặc lấy những tâm tình như Chúa : “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô” (Phil 2, 5). Tâm tình ở đây là toàn diện đời sống, bởi vì những hành động bên ngoài luôn bộc lộ những tâm tư bên trong. Nếu chúng ta có những suy nghĩ như Chúa, ta cũng sẽ có những hành động như Người. Mặc lấy tâm tình như Chúa Kitô ở đây cũng là từ bỏ ý riêng, sống tinh thần tự hủy, chết đi cho tội lỗi để trở nên giống Chúa như Thánh Phaolô đã nói : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô  sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Khi dựng nên con người chúng ta giống hình ảnh Chúa là Chúa muốn chúng ta cố gắng vẽ họa lại hình ảnh đó trong cuộc sống mình. Xét về phía chúng ta, thì công việc họa lại hình ảnh của Chúa là một sự tìm kiếm những tâm tư của Chúa trong mọi hoàn cảnh và mặc lấy những tâm tư ấy cho cuộc sống của mình. Nói cách khác, chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu và hình thành Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình để có thể “đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4, 13), tức là nên một với Người.

3.TRỞ NÊN THÁNH THIỆN NHƯ CHÚA

Trở nên giống Chúa là mục tiêu cuối cùng của mỗi chúng ta. Hành trình này không đóng khung trong một khoảng thời gian nào đấy mà sẽ phải kéo dài suốt cả cuộc đời. Trở nên giống Chúa đòi hỏi phải có thời gian, phải lấy Chúa làm mẫu mực và để Chúa biến đổi con người chúng ta theo cung cách của Chúa. Để trở nên thánh thiện như Chúa, chúng ta nêu lên một vài điểm cụ thể như sau :

–          Nên thánh là quyết tâm của mỗi người : Chúng ta xác tín mạnh mẽ rằng ơn gọi nên thánh không dành cho riêng ai nhưng dành cho tất cả mọi người và trách vụ nên thánh thuộc về bản thân mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Người, giống như Người (St 1, 26-27), nên tự bản chất, chúng ta giống Chúa. Khi nói Thiên Chúa là Đấng Thánh thì tất cả nội dung sự thánh thiện đều thuộc về Thiên Chúa. Và nếu sự thánh thiện thuộc về Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đã nhập thể, thì cũng có nghĩa là Thiên Chúa thông ban sự thánh thiện cho con người. Vì thế, muốn nên thánh, chúng ta phải quyết tâm, phải xác tín, phải kiên trì mặc lấy sự thánh thiện nơi Chúa và ra sức gắn bó mật thiết với Người. Vì càng gắn bó với Thiên Chúa bao nhiêu, chúng ta càng cảm nghiệm sự sống kỳ diệu, hạnh phúc vô biên và càng muốn trở nên thánh, nghĩa là muốn nên giống Thiên Chúa bấy nhiêu.

–       Hiểu biết về Chúa để bắt chước Chúa : Mỗi ngày chúng ta được diễm phúc tham dự thánh lễ, được nghe Lời Chúa và được đón nhận Mình Máu Chúa là mỗi lần con người chúng ta được Chúa uốn nắn nên giống Chúa. Việc học hỏi Lời Chúa giúp chúng ta tăng sự hiểu biết về Chúa và giúp chúng ta cải đổi tâm thức của mình để thích nghi đời sống chúng ta với ý định của Chúa. Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi đào sâu sự hiểu biết về Chúa và phải học hỏi tùy theo khả năng Chúa ban, để trở nên công chính và thánh thiện như Thánh Phaolô đã nói :“phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 24). Khi chúng ta dựa vào Lời Chúa để thay đổi con người bên trong của chúng ta, khi chúng ta quyết tâm lột bỏ con người cũ thì Chúa sẽ thực hiện công việc của Người là “mặc cho chúng ta con người mới”, tức là đổi mới chúng ta từ bên trong. Chúng ta phải nỗ lực thật nhiều để hiểu biết Chúa. Chúng ta không thể hài lòng với sự hiểu biết Chúa một cách non nớt như thời còn thơ ấu, vì thiếu hiểu biết về Chúa chúng ta sẽ không đủ sức biến đổi con người của mình, không đủ sức giống Chúa, vì nên thánh chính là nên giống Chúa từ trong tâm tình, tư tưởng, lời nói và việc làm.

–          Nên hoàn thiện cần đến những hy sinh cố gắng : Trong việc nên thánh, chúng ta luôn phải vất vả chiến đấu vớiba thù, đó là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy học cùng Chúavà hãy trút mọi gánh lo vào tay Chúa : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi” (Mt 11, 28-29). Câu này cho thấy chúng ta sẽ không thực hiện lý tưởng nên thánh bằng sức riêng của mình, nhưng bằng ơn Chúa, bằng sức của Chúa.Vì việc nên thánh trước tiên không phải là hoa trái của các nỗ lực con người, nhưngvới sự“nâng đỡ và bổ sức” của Chúa, thì tất cả mọi sự sẽ trở nên “êm ái và nhẹ nhàng”. Với ơn Chúa, chúng ta cố gắng tiến tới mẫu mực của mình là Đức Kitô và cùng với ân sủng của Người, chúng ta chọn làm điều thiện và luyện tập các nhân đức. Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 nói rằng : “Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa dẫn dắt, dù chúng ta cảm thấy bất xứng. Chính Thiên Chúa làm cho chúng ta nên thánh vì Người có thể biến đổi chúng ta theo tình yêu của Người. Phần chúng ta, hãy cố gắng cộng tác với Người”[2].

ĐIỂM THỰC HÀNH

  1. “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1Pr 1, 15).
  2. “Chúng ta chẳng làm được việc gì lớn lao, hãy làm những việc nhỏ, những việc bình thường với lòng yêu mến lớn lao” (Mẹ Têrêsa Calcuta)

ĐỂ KẾT

Để sống thánh thiện như Chúa Giêsu, chúng ta phải thực hành mẫu gương và lời dạy dỗ của Người trong mọi khía cạnh của đời sống. Chúa Giêsu, Thầy dạy và mẫu mực của mọi sự trọn lành đã chỉ cho tất cả mọi người về một đời sống thánh thiện mà chính Người đã nêu gương. Khi nhập thể làm người, Chúa đã phá tan khoảng cách thánh thiện và tội lỗi giữa Thiên Chúa và con người, để đem sự thánh thiện của Thiên Chúa, nghĩa là đem sự sống và hạnh phúc thật của Thiên Chúa đến chia sẻ cho con người. Nhờ đó, chúng ta được trở nên con cái Chúa, được mời gọi để trở nên giống Chúa là Đấng Thánh và được chia sẻ sự thánh thiện của Thiên Chúa cho mọi người. Như thế nên thánh là một tiến trình hết sức năng động, trong đó chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu để đón nhận sự sống, tình yêu và hạnh phúc Người ban, để rồi chúng ta lại đem chia sẻ cho những người khác nữa.

Các chị em Mân Côi, trong tư cách là những người thánh hiến, đời sống thánh thiện nằm trong bản chất ơn gọi của mỗi chúng ta. Vì thế đời sống của chúng ta cần được thấm nhuần Lời Chúa để có thể nên đồng hình đồng dạng với Chúa từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm và để có thể thống nhất đời sống với Chúa trong tương quan với Chúa, với tha nhân và trong khát vọng nên thánh sâu xa của Người được thể hiện qua việc vâng theo thánh ý Chúa Cha. Xin kính chúc toàn thể gia đình Hội Dòng nuôi dưỡng được khát vọng nên thánh ngày càng mạnh mẽ hơn để mỗi ngày chúng ta mỗi tiến cao hơn trên con thường thánh thiện.

Marie Rose Vũ Loan, Fmsr

[1] Phát biểu trong buổi tiếp kiến chung ngày 25-03-2000

[2] Phát biểu trong buổi tiếp kiến chung ngày 13-04-2011

 

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Cảm thức thuộc về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish