Toà thánh

Tông huấn “Recurrens Mensis October” một hình thức truyền thống của Kinh Mân Côi

Tông huấn “Recurrens Mensis October” được ban hành để kỷ niệm 400 năm công bố tông sắc “Consueverunt Romani”, một tông thư của Đức giáo hoàng Piô V. Trong tông thư này, Đức giáo hoàng Piô V đã giải thích và ấn định hình thức truyền thống của Kinh Mân …

Đọc tiếp »

Toà Thánh

VĂN THƯ CỦA CÁC THÁNH BỘ Tuyên Bố Của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican Về Báo Cáo Liên Quan Đến Những Vụ Lạm Dụng Tình Dục Tại Hoa Kỳ – (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ) Tuyên Bố Chung Của Liên Hiệp Luther Quốc Tế và Của Ủy …

Đọc tiếp »