Mẹ Maria

Lễ Đức Mẹ Mân Côi: cùng Mẹ Xin Vâng

Sở dĩ gọi là ”chuỗi hoa hồng” hay ”tràng hoa hồng” là vì nó bao gồm nhiều hạt. Mỗi một hạt là một kinh Kính Mừng. Khi đọc nó giống như một đóa hồng tín hữu dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Rồi nó cũng được gọi là Kinh Mân Côi, vì Mân là tên của một loại ngọc, Côi là một thứ ngọc tốt, ngọc quí lạ...

Đọc tiếp »

Mầu Nhiệm Mùa Mừng

Suy Niệm Kinh Mân Côi Mầu Nhiệm Mùa Mừng

Đọc tiếp »

Mầu Nhiệm Mùa Thương

Suy Niệm Kinh Mân Côi Mầu Nhiệm Mùa Thương

Đọc tiếp »

Mầu Nhiệm Mùa Sáng

 Suy Niệm Kinh Mân Côi Mầu Nhiệm Mùa Sáng

Đọc tiếp »

Mầu Nhiệm Mùa Vui

Mầu Nhiệm Mùa Vui  Audio Suy Niệm Kinh Mân Côi   Mầu Nhiệm Mùa Vui

Đọc tiếp »
viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese