HĐGM Việt Nam

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

CÁC VĂN KIỆN LIÊN QUAN TỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM Tòa Ân Giải Tối cao: Sắc Lệnh Năm Thánh Kỷ Niệm 30 Năm Tôn Phong Hiển Thánh Cho 117 Vị Tử Đạo Việt Nam Sắc lệnh của TÒA ÂN GIẢI về Năm Thánh Mùng Kỷ Niệm (1918-2018) Thành …

Đọc tiếp »